7 علامتی که نشان می‎دهد دندان‎تان نیاز به عصب‌کشی دارد

عصب کشی دو کلمه‌ای است که می‎تواند کلی دلهره و حتی ترس را با خود، برای هر یک از ما به همراه آورد. اگر شما درد شدیدی را در دندان‎تان احساس می‎کنید، به احتمال بالا، نیاز به عصب‌کشی دندان دارید.