عکس های قبل و بعد ارتودنسی: چه كسانی به درمان ارتودنسی نياز دارند؟

مطمئنا شکلِ فک و دندان، تاثیر بسزایی در زیبایی چهره و افزایش اعتماد به نفس دارد. اگر نگاهی به عکس‎ های قبل و بعد ارتودنسی در افراد مختلف بیندازید، متوجه این واقعیت خواهید شد.