علت تغییر رنگ روکش دندان چیست و چگونه می‎توانیم دوباره آن را به رنگ اولیه بازگردانیم؟

چند سالی می‎شود که روکش‎ دندان به یکی از محبوب‎ترین روش‎های درمانِ بدرنگی، بدفرمی، نامنظمی و فواصل بین دندان‎ها تبدیل شده است.