هر آنچه که باید در مورد عصب‎کشی دندان بدانید

می‌‌توان به قاطعیت گفت که اکثر خانواده‎های ایرانی با پوسیدگی دندان درگیر هستند. این معضل تمامی افراد در هر سنی از کودکان تا بزرگسالان را تحت تاثیر خود قرار داده است.