چه چیزهای باعث حساسیت دندان بعد از پر کردن می‌شود و چگونه می‎توانیم آن را کاهش دهیم؟

طبق آمارها و گزارش‌های منتشر شده، بهداشت دهان و دندان در ایران وضعیت مناسبی ندارد و به طور میانگین حداقل دو عدد از دندان‏های هر فرد ایرانی به علت پوسیدگی دندان خراب شده است! گفته می‎شود که چیزی نزدیک به 200 میلیون دندان‌ پوسیده در ایران وجود دارد.