چگونه از پیشرفت پوسیدگی دندان جلوگیری کنیم؟

پوسیدگی دندان پس از سرماخوردگی دومین بیماری شایع در جهان می‌باشد. اگرچه پوسیدگی و حفره در دنیا بیشتر در کودکان و جوانان شایع‎تر است و حدود 60 تا 90 درصد کودکان دچار پوسیدگی دندان هستند…