هر آنچه که باید در مورد تحلیل رفتن لثه‌ها بدانید

متاسفانه لثه‌ها در گذر زمان می‎توانند عقب رفته و ساییده شوند و حتی این مسئله ممکن است تا جایی پیش رود که ریشه‎ی دندان نیز در معرض دید قرار بگیرد. تشخیص این بیماری که بیشتر با نام …