انواع براکت های ارتودنسی: فلزی، سرامیکی، لینگوال، خود باز شونده و الاینرهای شفاف

تا همین سال‎های اخیر، براکت‎های فلزی، تنها گزینه مردم برای درمان ارتودنسی دندان بودند. خوشبختانه امروزه انواع براکت های ارتودنسی وجود دارند که شما با به توجه شرایط خود می‌توانید …