چگونه جرم و پلاک دندان را از بین ببریم؟

واقعیت این است که پلاک دندان به طور مداوم روی دندان‎های شما تشکیل می‌شوند و اجتناب از آن‏ها غیرممکن است. مهم این است که شما نحوه‌ی مقابله‌ با آن‎ها را بلد باشید تا بتوانید از تشکیل جرم و تارتار جلوگیری نمایید.