برای سفت شدن دندان‌های لق چه کار باید بکنیم؟

درست مثل‎ دندان‎های شیری، دندان‌‎های دائمی نیز در خطر لق شدن قرار دارند. لق شدن دندان برای هیچ کس جالب نیست و می‌تواند نشانه‎ای از یک مشکل جدی باشد. خبر خوب این است که …