دسته‌ها
ارتودنسی ایمپلنت بهداشت دهان و دندان پروتز ترمیم یا پر کردن دندان دندانپزشکی کودکان طراحی لبخند عصب کشی مقالات عمومی وبلاگ

تعرفه ی دندانپزشکی سال ۹۸

کیلینک های دندانپزشکی بخش های مختلفی برای درمان دهان و دندان دارند و متخصصان حرفه ایی و باتجربه در کلینیک های دندانپزشکی مشغول هستند. یکی از مهم ترین درخواست بیماری بهترین خدمات و قیمت ارزان خدماتی که به آن ها ارائه می شود. در این مقاله سعی داریم تعرفه های دندانپزشکی سال ۹۸ به شما معرفی کنیم.

بخش کلینیک کودکان

مهم ترین بخش کلینیک کودکان است چون کودکان آینده را می سازند و باید همیشه مراقب سلامت جسم و روح بخصوص سلامت و بهداشت دهان و دندان آن ها را توجه کنیم.

کشیدن دندان کودکان:  کشیدن دندان شیری قدامی ۴۵۰٫۰۰۰ تا۵۵۰٫۰۰۰ ریال

کشیدن دندان شیری خلفی از ۵۵۰٫۰۰۰ تا۶۵۰٫۰۰۰ ریال

ترمیم دندان کودکان:

قیمت ترمیم با آمالگام یک سطحی از ۱٫۴۰۰٫۰۰۰تا ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ترمیم با آمالگام دو سطحی از ۱٫۶۰۰٫۰۰۰تا ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ترمیم با آمالگام سه سطحی از ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ترمیم با کامپوزیت با گلاس آیونومر یک سطحی و با کلاس سه از۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تا۱٫۹۰۰٫۰۰ ریال

قیمت  ترمیم با کامپوزیت با گلاس آیونومرنو دو سطحی و با کلاس چهار از ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۱۰۰٫۰۰ ریال

قیمت ترمیم با کامپوزیت با گلاس آیونومر سه سطحی ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

خدمات دیگر کلینیک دندانپزشکی کودکان

قیمت پالپوتومی دندان شیری از ۷۵۰٫۰۰۰ تا۹۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پالپکتومی دندان شیری قدامی از ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تا۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پالکیتومی دندان شیری  خلفی از ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تا ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت روکش استیل s.s.c 1.800.000 تا ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

فلوراید تراپی هر فک با بروساژ از ۶۰۰٫۰۰۰ تا ۷۰۰٫۰۰۰ ریال

پلاک فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه ( بندولوپ) از ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تا ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

پلاک فضا نگهدارنده ثابت دو طرفه ( لیتگوال ارچ) از ۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تا۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

 قیمت فیشور سیلانت

فیشورسییلان یکی از مهم ترین که میتوانیم از دندان کودکمان مراقبت کنیم در آینده دچار پوسیدگی نداشته باشیم. قیمت فیشور سیلانت هر دندان از ۹۰۰٫۰۰۰ تا ۱٫۱۵٫۰۰۰ ریال

بخش کلینیک بزرگسالان

کلینیک بزرگسالان از بخش های متنوعی تقسیم شده تا خدمات مناسبی را به بیماران عزیز ارائه دهند. این کلینک ها عبارتند از:

بخش ترمیم

قیمت ترمیم با آمالگام یک سطحی (کلاس یک) از ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تا ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ترمیم با آمالگام دو سطحی ( کلاس دو) از ۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تا ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ترمیم با آمالگام سه سطحی (M.O.D ) از ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پین داخل کانال از ۳۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پین داخل عاج از ۳۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت بیداپ آمالگام از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ترمیم با کامپوزیت یک سطحی ( کلاس پنجم) ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تا ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ترمیم با کامپوزیت دو سطحی ( کلاس سه) ۱٫۷۰۰٫۰۰۰تا ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ترمیم با کامپوزیت سه سطحی ( کلاس چهار) از ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تا۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت بلیدآپ کامپوزیت از ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تا۲٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت فایبر پست و ترمیم ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت اسپیلنت هر دندان ۶۰۰٫۰۰۰ تا ۷۵۰٫۰۰۰ ریال

بخش عصب کشی و ریشه

قیمت پالپوتومی ( ارجاع به متخصص) ۷۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درمان ریشه دندان یک کانال از ۱٫۷۰۰٫۰۰۰تا ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال ۰

قیمت درمان ریشه دندان دو کانال از۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تا ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درمان ریشه دندان سه کانال از۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تا ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درمان ریشه دندان مجدد یک کانال از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰تا ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درمان ریشه دندان مجدد دو کانال از۲٫۹۰۰٫۰۰۰تا ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درمان ریشه دندان مجدد سه کانال از ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تا ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت رزکسیون آپیکال دندان های خلفی یک ریشه۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تا ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت رزکسیون آپیکال دندان های خلفی دو ریشه از ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تا۴٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت رزکسیون آپیکال دندان های خلفی سه ریشه از ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تا۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درمان ریشه هر کانال اضافی از ۶۰۰٫۰۰۰ تا۷۰۰٫۰۰۰ ریال

درناژ آبسه داخل دهانی از ۵۰۰٫۰۰۰ تا ۶۰۰٫۰۰۰ ریال

خارج کردن پین از ۶۰۰٫۰۰۰ تا ۶۰۰٫۰۰۰ ریال

درمان پرفوراسیون با MTA  ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درمان ریشه مجدد هر کانال اضافه  از ۷۰۰٫۰۰۰ تا۷۵۰٫۰۰۰ ریال

بخش جراحی

جراحی لثه

قیمت کورتاژ هر فک از۷۵۰٫۰۰۰ تا۸۵۰٫۰۰۰ ریال

جراحی پیوند لثه به ازاء هر دندان از ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

جراحی افزایش طول تاج به ازاء هر دندان۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت فرنکتومی۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تا ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ریال

قیمت دیستال وج از ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تا ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت همی سکشن از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تا۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ژنژیوکتومی ۴/۱ دهان از۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

جراحی لثه بطریق فلپ ۶/۱ دهان از ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تا۳٫۷۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت جرمگیری دو فک  ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت بروساژ هر فک ۱٫۵۰٫۰۰۰ ریال

آمپوتاسیون ریشه( هر ریشه) از ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تا۲٫۸۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت کشیدن دندان از ۹۰۰٫۰۰۰ تا۱٫۱۵۰٫۰۰۰ ریال

جراحی فک و صورت

قیمت کشیدن دندان دائمی قدامی از ۶۰۰٫۰۰۰ تا۷۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت کشیدن دندان دائمی خلفی از ۷۵۰٫۰۰۰تا۹۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت کشیدن دندان عقل معمولی از ۹۰۰٫۰۰۰ تا۱٫۱۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت کشیدن دندان نهفته در نسج نرم از۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۰۰۰٫۰۰ ریال

قیمت کشیدن دندان نهفته در نسج سخت از ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تا ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت فرنوکتومی از ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تا۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درمان استئیت ( درای ساکت هر جلسه) ۳۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت تومورها و کیست های کوچک داخل استخوان از ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تا۳٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درناژ آبسه داخل دهان از ۵۰۰٫۰۰۰ تا۶۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت آلوئولوپلاستی نیم فک از ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت وستیبولوپلاستی نیم فک از ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تا ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت همی سکشن از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت بیوپسی از نسج نرم از ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تا۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت بیوپسی از نسج سخت از ۲٫۲۰۰٫۰۰۰تا ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت جراحی کانین نهفته از ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تا ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت برداشتن تومورها با کیست نسج نرم از ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تا۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت اکسپوز کردن دندان در نسج نرم از ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تا۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت اکسپوز کردن دندان در نسج سخت از ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تا۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

بخش پروتز دندانی

قیمت پلاک پارسیل آکریلی تا۵ دندان از ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تا۶٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت اضافه کردنهر دندان به پلاک از ۵۰۰٫۰۰۰ تا۶۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پروتز آکریلی تا دو دندان (فیلیر) ۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تا۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پلاک کرومم کبالت هر فک از ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت تعمیر پروتز شکسته ۱٫۵۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ریلاین هر فک از ۱٫۹۰۰٫۰۰۰تا ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت نایت گارد نرم و سخت  ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت هر واحد روکش P.F.M از ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تا۵٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت بریج هر واحد از ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تا ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پست ریختگی هر واحد از ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تا۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت روکش موقت از ۴۵۰٫۰۰۰ تا ۵۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت فایبرپست و ترمیم از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تا۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت دست دندان مصنوعی از ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

https://iranassistance.com/downloads/dental-fee-98.pdf منبع

دسته‌ها
طراحی لبخند مقالات تخصصی

مهم ترین نکات درباره ی اصلاح طراحی لبخند

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش نیاز انسان ها، علم دندانپزشکی در چند دهه ی اخیر پیشرفت چشم گیری داشته است. دیگر دندانپزشکی مثل گذشته فقط ترمیم و بهداشت دهان و دندان نمی پردازد بلکه به زیبایی دهان و دندان در بخش دندانپزشکی زیبایی هم پرداخته می شود. یکی از مهم ترین بخش ها اصلاح طراحی لبخند دندان و لثه است. جامعه ی امروز، روابط اجتماعی میان افراد یکی از مهم ترین اصل است. در این روابط اجتماعی لزوم بر ظاهر مناسب و لبخندی زیبا و گیرا به همراه داشته باشند.

لبخند شروع کننده ی یک صحبت و ایجاد یک رابطه ی اجتماعی است؛ با پیشرفت علم دندانپزشکی، لبخند زیبا را به شما هدیه می کند.

اصلاح طراحی لبخند چیست؟

طراحی لبخند یا لبخند هالیوودی نه تنها یک علم است بلکه یک هنر هم است. . به دنبال نتایج آنالیز لبخند ، برای ایجاد یک لبخند زیبایی شناختی و دلپذیر ، باید تصمیم به انتخاب بهترین روش درمانی است. افرادی که دندان های نامرتب، فواصل زیاد بین دندان ها، شکستگی، ترک خوردگی و لب پر شدن تاج دندان ، زرد و تیره شدن دندان و خالی بودن جای دندان لبخندی زشت را در افرا ایجاد می کند. و افرای که دچار این ناهنجاری در دهان و دندان خود هستند در جامعه عدم اعتماد به نفس دارند. با یک بار رفتن به نزد دکتر دندانپزشک این اعتماد به نفس را برمی گرداند فقط با کمک ب اصلاح طراحی لبخند می توان همچین اتفاقی بیافتد.

دراصلاح طراحی لبخند ، دندانپزشک همچنین تصمیم می گیرد که آیا به یک متخصص پریودنتیستی که معمولاً روی خط لثه کار می کند ، بیمار نیاز دارد یا یک متخصص ارتودنتیست که معمولاً در موقعیت مناسب دندان ها کار می کند ، نیاز دارد.

دندانپزشکان در اصلاح طراحی لبخند به چه نکاتی توجه می کنند؟

مراجع کننده در اولین ملاقات با دندانپزشک درباره ی طراحی لبخند و نارضایتی های خود را بیان می کند و دندانپزشک راه های بهبود طراحی لبخند را به بیمار می گوید. دندانپزشک در جلسات اول تمام ویژگی های بیمار خود را بررسی می کند.

ویژگی های بیمار دراصلاح طراحی لبخند بسیار مهم است و دندانپزشک ارزیابی می کند عبارتند از:

 1. حالت صورت و چهره ی مراجع کننده
 2. حالت قرارگرفتی دندان ها
 3. جنسیت
 4. سن مراجع کننده
 5. شکل لبها
 6. طول و عرض دندانهای قدامی و همچنین نسبت بین آنها

دندانپزشک ها معمولا در نظر می گیرند که آیا نیاز به تغییر در موقعیت برش دندان ها ، تمایل آنها یا نسبت دندان ها بین آنها وجود دارد.

این فرآیند تأثیر بسیار بزرگی دارد زیرا مشخص خواهد کرد که آیا نتیجه درمان زیبایی شناختی دندانپزشک موفق خواهد بود یا خیر ، همچنین درمان انتخاب.

انواع روش های اصلاح طراحی لبخند

بر اساس تشخیص های دندانپزشک و نیاز مراجع کننده روش های زیادی است که اصلاح طراحی لبخند صورت بگیرد. عباتند از:

 1. باندینگ یا ونیر کامپوزیت
 2. بلیچینگ
 3. لمینت یا لامینت
 4. ارتودنسی
 5. روکش دندان

ونیر کامپوزیت

باندینگ دندان یا ونیر کامپوزیت که در ترمیم دندان پوسیدگی و حفاظت از ریشه در دندانپزشکی استفاده می شود. اگر دندان های شما لب پر یا شکستگی و رنگ تیره و زرد باشد بهترین روش از باندینگ دندان است. دندانپزشک با استفاده از کامپوزیت در یک جلسه می تواند، دندان های شما را ترمیم کند.

      بلیچینگ

سفید کردن دندان یا بلیچینگ زمانی رنگ دندان تیره و زرد و بد رنگ است دندانپزشک از روش بیلیچینگ استفاده می کند. بد رنگ شدن دندان ها به علت خوردن غذاها و نوشدینی های نا مناسب و بالا رفتن سن و ارثی باشد. تکینک یکنواخت سفید کردن دندان ها بسیار مهم است.

     لمینت دندان

یکی از رایج ترین اصلاح طراحی لبخند لمینت است. لیمنت دندان نسبت به روش های دیگر اصلاحی طراحی لبخند ماندگاری و دوام و ظاهر زیباتر و بهتر و لوکس تری دارد. لمینت از جنس سرامیکی است و با چسب مخصوص لمینت آنها را به دندان می چسباند و با اشعه ی مخصوصی محکم می کند. اگر دندان های شما تیره ، شکستگی، فاصله بودن دندان، شکل ناموزون بودن دندان ها و کج بودن جزئی دندان از لمینت استفاده می کنند.

  ارتودنسی دندان

ارتودنسی دندان به قرارگیری موقعیت مناسب دندان در دهان است. ارتودنسی در تمامی سنین و از روش های مختلف و به روز می تواند به اصلاح طرح لبخند افراد کمک کند. دندان های که نامرتب و نامنظم و کج هستند را به صورت یک ردیف قرار می دهد. درمان ارتودنسی نسبت به درمان های اصلاح طراحی لبخند مدت زمان طولانی نیاز دارد از ۶ ماه تا دو سال طول می انجامد.

   روکش دندان

روکش دندان می تواند برای اصلاح طراحی لبخند کمک کند و زمانی که رنگ دندان ها تیره و شکستگی باشد از روکش دندان استفاده می کنیم.

هزینه های اصلاح طراحی لبخند

با توجه به روش های جدید و زیادی که در اصلاح طراحی لبخند وجود دارد. هر کدام از روش ها و نوع دندان ها و نوع درمان  هزینه های متفاوتی دارد بهتر است رفتن به کلینک های دندانپزشکی تمام هزینه ها را در جریان باشید و بهترین نوع برای اصلاح طراحی لبخند شما نیاز است انتخاب کنید.

دسته‌ها
پروتز طراحی لبخند مقالات تخصصی

پروتز دندان چیست؟

پروتز دندان همان دندان های مصنوعی است که به بیان دیگر، بازسازی بخش های از بدن که به عنوان مثال دندان به صورت مصنوعی است. پروتز دندان از یک روکش ساده تا دندان مصنوعی کامل است.

جایگزین دندان از دست رفته را با پروتز ترمیم می کند. برای بیماران ظاهر زیبا و لبخند زیبایی را ایجاد می کند. خوردن خوراکی و غذا آسان تر می جوند.

مهم ترین هدف پروتز دندان بهبود عملکرد دهان و دندان به خصوص جویدن است.

پروتز دندان

انواع پروتز دندان

پروتز دندان انواع مختلفی دارد که بر حسب نیاز بیمار هر نوع از پروتز را انتخاب و استفاده می کند.

 1. پروتز ثابت
 2. پروتز متحرک
 3. پروتز های نیمه متحرک

پروتز ثابت دندان

پروتز های ثابت جایگزین دندان از دست رفته است. که می توان روکش دندان هایی که نیاز به پر کردن و عصب کشی هستند، برای محافظت بیشتر دندان از پروتز های ثابت استفاده کرد. ایمپلنت یک نوع از پروتز های ثابت دندان محسوب می شود. ایمپلنت با کاشت در دهان و جایگزین دندان خالی در دهان استفاده می شود.

اکثر افراد از پروتز های ثابت استفاده می کنند. زیرا زیبایی بیشتری را به دندان ها خود می دهند و دردسر های دندان مصنوعی متحرک را ندارند.

انواع پروتز ثابت دندان

 1. بریج دندان
 2. کراون یا روکش تک واحدی

بریج دندان

بریج دندان یا پل گذاری در دندان یکی از انواع پروتز های ثابت دندان محسوب می شود. زمانی که یک ردیف از دندان ها را از دست داده شود و یک دندان در اول فک و یک دندان در آخر فک باشد؛ دندانپزشک دندان های طبیعی را می تراشد و به عنوان پایه پروتز استفاده می کند و یک دندان ثابت را فک قرار می دهد.

  کراون یا روکش تک واحدی

کراون یا روکش دندان جز پروتز ثابت دندان است. زمانی که دندان را تراشیده شده برای ترمیم مثل پر کردن و عصب کشی که دندان بسیار شکننده و حساس است از روکش تک واحدی استفاده می کنند. بعضی از افراد برای زیبایی و پوشش دندان ها که تغییر رنگ داده اند از کراون یا روکش تک واحدی استفاده می کنند. و در ایمپلنت هم در قسمت تاج دندان است از این روکش های تک واحدی  به کار می برند.

پروتز متحرک دندان

یکی از انواع رایج پروتز های دندان، پروتز های متحرک هستند. همیشه به یاد دندان های مصنوعی پدر بزرگ و مادربزرگمان می افتیم که دندان های مصنوعی خود را در هنگام خواب در می آوردند و با سپیدی صبح در دهان خود می گذاشتند. پروتز های متحرک نسبت به پروتز های ثابت قیمت های مناسبت تر و ارزان تر هستند. پروتز های متحرک دندان در دهان ثابت نیستند و هر زمانی که خواستید از دهان خود بیرون می آورید. از لحاظ زیبایی بهتری به دندان شما می دهند. در بعضی از پروتز های متحرک با یک قطعه فلزی  به دندان متصل می شود اکثر افراد به دلیل این قطعه فلزی که در دهان مشخص است ناخوشایند است. با پیشرفت علم امروزه، قطعه ی فلزی به رنگ دندان هست و کسی متوجه دندان مصنوعی هست، نمی شود.

انواع پروتز متحرک دندان

 1. پروتز پارسیل
 2. دندان مصنوعی کامل

   پروتز پارسیل

پروتز پارسیل یکی از انواع پروتز های متحرک دندان می باشد. پروتز پارسیل، شامل چندین دنندان جایگزینی متثل بر پایه ی پلاستیکی به رنگ لثه است، توسط پایه یفلزی متصل شده است. در چند هفته ی اول پروتز پارسیل حجیم و نارحت کننده است و بعد از مدتی به این پروتز عادت می کنید. حتما به دستور دندانپزشک خود گوش دهید. شاید دندانپزشک شما بگوید این پروتز را تمام مدت در دهانتان باشد تا مشکل و ایرادی که هست را سریع تر متوجه و دندانپزشک تنظیم کند.

   پروتز کامل یا دندان مصنوعی کامل

پروتز کامل همان دندان مصنوعی های پدر بزرگ و مادربزرگمان است. زمانی که دندان های خود را از دست دادایم . به طور کامل در دو فک خود استفاده می کنیم. دندان مصنوعی کامل یک قسمت آن لثه ی پروتزی که به رنگ صصورتی است و شبیه لثه است و دارای استحکام بالایی است و قسمت دیگر تاج یا همان دندان های سفید است. هر زمانی که بخواهید دندان مصنوعی به طور کامل از دهانتان بیرون بیاورید. جویدن هم مثل دندان های طبیعی است و در روز های اول تا عادت کنید سخت و اذیت بشوید و زمانی که عادت به پر.وتز کامل کردید دیگر برای شما راحت و آسان است.

پروتز نیمه متحرک

اوردنچر نوعی پروتز دندانی نیمه متحرک است که بر روی دو پایه دندانی یا چند پایه ی ایمپلنت است. نسبت به پروتز های دیگر راحت تر است. پروتز های نیمه متحرک می توانید از دهان بیرون آورد و تمیز کرد و قسمت اتچمنت پروتزهای نیمه متحرک هر چند وقت یکبار غیرقابل استفاده می شود حتما تعویض کنید.


ز های دندان را چگونه ساخته می شود؟

دندانپزشک تشخیص می دهد کدام یک از پروتز هایی که معرفی کردیم را شما استفاده کنید. بعد از ارزیابی کامل دندان و حفره های دهان از پرتونگاری دندان استفاده می کند. دندانپزشک برای شما پروتز هایی را ایجاد می کند به طور عادی غذا بخورید و صحبت کنید. زمانی که قالب گذاری کامل از دهان شما شد. پروتز های دندان طیف وسیعی از موادی از جمله: پرسلن، رزین کامپوزیت، اکریلیک و زیرکونیا ساخته می شود.

اگر نیاز به ایمپلنت داشته باشید روند ها و فرایند های دیگر نیاز دارد تا پروتز ثابت در دهان شما قرار گیرد.

پروتزهای دندانی می توانند با جایگزین کردن دندانهای از دست رفته یا ایجاد زیبایی جذاب تر دندانها به بیماران احساس اطمینان بیشتری دهند. اگر فکر می کنید پروتز ممکن است راه حلی برای مشکلات دندانپزشکی شما باشد ، با دندانپزشک یا متخصص پروتز خود ملاقات کنید تا در مورد گزینه های بهبود لبخند خود صحبت کنید.

قیمت پروتز دندان

با توجه به مطالبی که خواندید هر کدام از پروتز های دندان قیمت ها و تعرفه های مشخصی دارد. بستگی به نوع دندانپزشک و کلینیک دندانپزشک تعرفه ها متفاوت است.

دسته‌ها
طراحی لبخند وبلاگ

لومینیرز چیست؟ چرا بسیاری از افراد لومینیرز را به ونیر ترجیح می‌دهند؟

سال‌هاست که دندانپزشکی زیبایی کار خود را شروع کرده و در چند سال گذشته جزو اصلی‌ترین خدمات دندان‌پزشکی‌ها محسوب شده است.  این روزها با ترفندهای بسیار ساده‌ای هم‌چون ونیر و لومینیرز می‌توانید لبخند هالیودی به خود هدیه دهید. اما ونیر و لومینیرز چیست؟

روکش‌های ساخته شده از ماده‌ی نازک و طبیعی که به روی دندان‌ها متصل می‌شوند و ظاهر جذاب‌تری نسبت به دندان‌های طبیعی دارند. این روکش‌ها می‌توانند مشکلات دندان‌ها هم‌چون لکه‌ها، تغییر رنگ، شکاف، ترک و شکستگی‌ها را برطرف کند.

لومینیرز و ونیر چه تفاوت‌هایی دارند؟

با پیشرفت تکنولوژی، محصولات جدید و پیشرفته‌تری در دسترس افراد قرار می‌گیرد. لومینیرز نیز زائیده‌ی همین پیشرفت‌هاست. لومینیرز بر پایه‌ی پرسلن ایجاد می‌شود و بسیار بادوام است، در طول زمان تغییر رنگ نمی‌دهد و به قدری نازک است که همانند دندان طبیعی به نظر می‌رسد.

با این‌که ونیر و لومینیرز تفاوت قیمت چندانی ندارند، اما تفاوت‌های بسیار مهمی بین این دو نوع روکش وجود دارد:

لومینیرزها نازک‌تر هستند

در روش ونیر بخش اعظمی از دندان نیاز به تراش دارد، چرا که ونیرها از ضخامت بیشتری برخوردار هستند، بنابراین ۳ تا ۵ میلی‌متر از دندان تراش می‌گیرد. اما لومینیرزها نازک‌تر (حدود ۰.۲ میلی‌متر) هستند و نیاز به تراش دندان نیست. از لومینرزها گاهی با عنوان لنز دندان نیز نام برده می‌شود.

ونیرها قابلیت حذف شدن ندارند

فرایند تراش دندان و برداشتن مینای آن، مشکل دیگری نیز به وجود می‌آورد: پایداری آن.

هنگامی‌که از ونیرها استفاده می‌شود، این فرآیند قابلیت معکوس شدن ندارد. این بدان معنی است که اگر هر نوع آسیبی به ونیر وارد شود یا اگر به هر دلیلی  ونیر برداشته شود، حفاظت طبیعی دندان که توسط مینای دندان انجام می‌گرفت، برای همیشه از بین رفته است.

اما اگر لومینیرزها برداشته شوند، دندان هنوز هم با محافظ طبیعی خود می‌تواند به فرآیند طبیعی خود ادامه دهد.

لومینیرزها راحت‌تر هستند

با این‌که فرآیندهای دندانپزشکی با ترس و ناراحتی همراه است و خیلی از افراد حتی فوبیای دندان‌پزشکی دارند، اما واقعیت اینست که روند قرار دادن لومینیرزها بسیار آسان و بدون درد است.

همان‌طور که گفتیم در فرآیند قرار دادن لومینیرز دندان‌ها هیچ تراشی انجام نمی‌شود، بنابراین برخلاف قرار دادن روکش‌های سنتی بیمار با حساسیت یا ناراحتی مواجه نمی‌شود.

شباهت‌های ونیر و لومینیرز چیست؟

 • هر دو از پرسلن ساخته می‌شوند
 • هر دو به سفیدی و زیبایی لبخند شما کمک می‌کنند
 • می‌توانند ظاهر دندان‌های کج شده و ناهموار را بهبود بخشند
 • می‌توانند تراش یا ترک خوردگی دندان را بپوشانند
 • قوی و بادوام هستند و محافظت از آن‌ها ساده است
 • با گذشت زمان تغییر رنگ نمی‌دهند
 • در قیمت‌های تقریبا مشابهی عرضه می‌شوند

سوالات رایج کاربران لبخندون در مورد لومینیرزها

از آن‌جایی که لومینیرزها جدیدتر هستند و چندان رایج نیستند، کاربران اغلب سوالات بسیاری در این مورد دارند، ما سعی کردیم در این متن به سوالاتی که ممکن است با آن‌ها مواجه شوید، پاسخ دهیم، اما اگر هنوز هم ابهاماتی برای شما وجود دارد، می‌توانید سوالات زیر را به همراه پاسخ‌های‌شان مطالعه کنید.

آیا تمام دندانپزشکان خدمات لومینیرز را ارائه دهند؟

تمام دندانپزشکان زیبایی ونیر لومینیرز را ارائه نمی‌دهند، چون برای این کار باید از شرکت سازنده آنها مجوز گرفته باشند. لومینیرز را فقط می‌توان از پرسلن سرینات ثبت شده تهیه کرد که در همه جا در دسترس نیست.

لومینیرز برای چه کسانی مناسب است؟

این تکنیک برای افرادی قابل استفاده است که دارای فاصله بسیار کمی بین دندان ها است یا دچار تنها مقدار ناچیزی انحراف در دندان ها است.

آیا با لومینیرز می‌توان آدامس جوید و غذاهای چسبناک خورد؟

هر چیزی که میل دارید با خیال راحت بخورید و بنوشید، چون لومینیرز به بادوام‌ترین شکل ممکن روی دندان چسبانده شده است. البته چسباندن لومینیرز مجوزی برای کوتاهی در رعایت بهداشت دهان و دندان نیست و باید همچنان هر ۶ ماه یک بار برای معاینه و جرم‌گیری به دندانپزشک مراجعه کنید تا لومینیرز در بهترین شکل ممکن باقی بماند و سلامت بقیه دندان‌ها و لثه‌ها تضمین شود.

آیا لومینیرز را می‌توان از دندان‌ها جدا کرد؟

بله، چون در اکثر موارد ساختار سالم دندان اصلاً تراش داده نمی‌شود، لومینیرز درمانی برگشت‌پذیر است. دندان طبیعی زیر لایه لومینیرز سالم و قوی باقی می‌ماند.

آیا برای تمیز کردن لومینیرز باید از مسواک مخصوص استفاده کرد یا دندان‌ها را به روشی متفاوت نخ کشید؟
لومینیرز از نظر ساختاری شبیه به مینای دندان است. در نتیجه همواره باید از مسواکی با حداقل سایش برای زدودن پلاک، جرم و لکه‌ها استفاده کنید که ملایم و در عین حال موثر باشد.

دسته‌ها
طراحی لبخند

فاصله بین دندانی یا دیاستما چیست و چگونه می‌توان آن را درمان کرد؟

فاصله‌ی بین دندانی از جمله ویژگی‎های ظاهری است که بسیاری از مردم آن را دوست ندارند و معتقدند که تاثیر منفی روی زیبایی آن‌ها دارد. البته در این بین، سلبریتی‌های بزرگی همچون آشلی اسمیت، داکوتا جانسون و پن بدجلی، فاصله‎ی بین دندان‎های خود را حفظ کرده‌اند و آن را جزو ظاهر طبیعی خود می‌دانند. اما با این وجود، همچنان درمان فاصله بین دندان ها خواهان زیادی دارد و یکی از پرطرفدارترین درمان‌های دندانپزشکی می‌باشد.

معمولا فاصله‌ی بین دندان‎های جلو شایع‌تر بوده و بیشتر در سنین پایین‌تر دیده می‎شود.

با بزرگ شدن بچه‌ها، این فاصله کاهش یافته و دندان‌ها به طور طبیعی راهی پیدا می‎کنند تا خودشان را بهم نزدیک کنند. بعد از ۱۶ سالگی اگر شکاف بین دندان‎ها همچنان باقی‎ماند، احتمالا آن، تا پایان زندگی فرد با او خواهد بود و فقط با درمان‌های دندانپزشکی می‌توان آن را بهبود بخشید.

یک واقعیت جالب در مورد فاصله‎ی بین دندان‎ها این است که در آفریقا، دیاستما(شکاف بین دندان‎ها) یک ویژگی‎ جذاب به شمار می‌آید و برخی از افراد با عمل جراحی این شکاف را در بین دندان‌هایشان ایجاد می‎کنند. نامیبیا، نیجریه و غنا از جمله کشورهایی هستند که در این مورد بسیار متفاوت‌تر از بقیه ملیت‌ها فکر می‎کنند و شکاف بین دندان‎ها را می‌پسندند.

دیاستما یا فاصله‎ی بین دندانی

همانطور که در بالا نیز اشاره کردیم، فاصله‌ و شکاف بین دندان‌ها با نام دیاستما شناخته می‎شود. این فاصله می‌تواند در هر قسمتی از دهان شما و بین هر یک از دندان‌های شما ایجاد شود اما بیشتر بین دندان‎های جلو دیده می‌شود.

دیاستما می‌تواند روی هر دو گروه از دندان‎های بزرگسالان و کودکان تاثیر بگذارد ولی در مورد کودکان این امکان وجود دارد که با رشد دندان‌های دائمی این شکاف ناپدید شود.

هر چند که برخی فاصله‎های دندانی بسیار کوچک هستند و زیاد دیده نمی‎شوند اما شکاف‏‌های بزرگ‌تر ممکن است که زیبایی دندان‎ها را تحت تاثیر قرار دهد. خوشبختانه روش‎های درمانی متنوعی برای رفع فاصله‎ی بین دندان‌ها وجود دارد که ما در ادامه به آن‎ها خواهیم پرداخت. اما قبل از آن می‌خواهیم در مورد دلایل ایجاد فاصله‎ی بین دندان‎ها صحبت کنیم.

علت ایجاد فاصله‌ی بین دندان‎ها

نمی‌توان علت دقیقی را برای فاصله‌ی بین دندان‎ها اعلام کرد اما برخی عوامل به ایجاد آن کمک می‎کنند که در زیر به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

اندازه‌ی دندان‌ها

در برخی افراد شکاف بین دندان‌ها مربوط به اندازه‌ی دندان‎ها و استخوان فک می‌باشد.

این فاصله‌ی ممکن است زمانی ایجاد شود که اندازه‌ی دندان‌ها نسبت به استخوان فک کوچکتر باشند.

در نتیجه، دندان‌ها خیلی دور از هم خواهند بود. اندازه‌ی دندان‌ها و استخوان فک می‌تواند مربوط به ژنتیک شما باشد و شما ممکن است در بین اعضای خانواده‌تان نیز با این مشکل مواجه شده باشید.

فشار به دندان‌ها به هنگام جوییدن

در برخی افراد نیز دیاستما ناشی از عادت‎های غلط به هنگام جوییدن غذا می‌باشد. فرد به هنگام جوییدن غذا به دندان‌های جلویی فشار وارد می‌کند و این‌کار به مرور زمان باعث ایجاد فاصله‎ بین دندان‌ها می‌شود.

بیماری لثه

دیاستما همچنین ممکن است بخاطر بیماری لثه که یک نوع عفونت می‌باشد، ایجاد شود. در این حالت، التهاب به لثه و بافت حمایتی دندان‌ها آسیب می‌زند و منجر به لق شدن و افتادن دندان‌ها می‌شود. از علائم بیماری لثه می‌توان به لثه‌های قرمز و متورم، از دست دادن استخوان و دندان‌ها و خونریزی لثه اشاره کرد.

افتادن دندان

از دست دادن دندان‌ها یکی از شایع‌ترین اتفاقاتی می‌باشد که بیشتر ما آن را نادیده می‌گیریم. اما بهتر است بدانید که از دست دادن دندان می‌تواند عوارض جانبی زیادی را با خود به همراه داشته باشد. کج شدن دندان‎های مجاور و تغییر شکل آن‌ها، پوسیدگی و از دست دادن دندان‌های بعدی، سردرد، احساس درد در فک، عفونت، بیماری لثه و ایجاد فاصله‎ بین دندان‌ها از جمله مشکلاتی است که ممکن است بعد از افتادن دندان برای شما اتفاق بیفتد.

مکیدن انگشت

مکیدن انگشت شست یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند باعث شکاف بین دندان‌ها شود. این حرکت به دندان‌های جلویی فشار وارد کرده و باعث جلوآمدگی و فاصله‎ بین دندان‌ها می‌شود.

درمان فاصله بین دندان ها

درمان فاصله بین دندان ها بسته به علت آن ممکن است برای برخی افراد ضروری یا غیرضروری باشد. در برخی افراد، موضوع، چیزی فراتر از زیبایی می‌باشد و نشانگر مشکل جدی همچون بیماری لثه است که باید حتما درمان شود. ما در ادامه رایج‌ترین درمان دیاستما را بررسی می‌کنیم.

براکت‌های ارتودنسی

براکت‌های ارتودنسی درمان بسیار رایجی برای فواصل دندان‎ها هستند. در این روش درمانی سیم و نگین‌ها روی دندان‌ها فشار وارد کرده و آن‌ها را به موقعیت اصلی خود حرکت می‎دهند. شما می‌توانید به جای ارتودنسی فلزی از ارتودنسی نامرئی نیز برای درمان استفاده کنید.

در ارتودنسی نامرئی دیگر خبری از سیم‌های فلزی نیست و به جای آن از الاینرهای پلاستیکی شفاف، نرم و بادوامی استفاده می‎شود. البته بهتر است به این نکته نیز اشاره کنیم که ارتودنسی نامرئی برای همه مناسب نیست و بهتر است شما با درمان آن به طور کامل آشنا شوید. ما قبل در مطلبی جداگانه به بررسی ارتودنس نامرئی پرداخته‌ایم که می‎توانید با کلیک روی اینجا آن را مطالعه کنید.

درمان فاصله بین دندان ها
درمان فاصله بین دندان ها

باندینگ دندان

اگر شما تمایلی به ارتودنسی و استفاده از براکت‌ها ندارید، می‌توانید از روش باندینگ دندان برای رفع مشکل‌تان استفاده کنید. در این روش از ماده‌ای همرنگ دندان برای پر کردن فاصله‌ی بین دندان‎ها استفاده می‌شود و ظاهر لبخند شما را بهبود می‌بخشد. همینطور از این روش برای ترمیم دندان‎های شکسته و ترک‌خورده، افزایش طول تاج دندان، تغییر شکل دندان، ترمیم دندان‎های لکه‌دار یا دندان‌هایی که تغییر رنگ داده‌اند و به عنوان جایگزینی برای پرکننده‌ی امالگام نیز استفاده می‎شود.

درمان فاصله بین دندان ها
درمان فاصله بین دندان ها

ونیر دندان

ونیر دندان یکی دیگر از روش‌هایی است که شما می‌توانید برای بهبود ظاهر دندان‌ها و رفع فاصله‌ی بین دندان‎هایتان از آن استفاده کنید. ونیرها روکش‌های نازکی هستند که به بخش رویی دندان می‌چسبند و ظاهر طبیعی به دندان‏‎ها می‎دهند. همینطور ونیر دندان برای پوشش دندان‌های لکه‌دار، ترک‌خورده، شکسته، بدشکل و کج نیز کاربرد دارد.

درمان فاصله بین دندان ها
درمان فاصله بین دندان ها

بریج یا ایمپلنت

اگر شما دندان‌تان را از دست داده باشید، بهترین درمان برای شما بریج یا ایمپلنت دندان می‌باشد. در این دو روش، دندان مصنوعی جایگزین دندان افتاده می‌شود و به این ترتیب از کج شدن و ایجاد فاصله‌ی بین دندان‎ها جلوگیری می‎کند.

در روش بریج، دندانپزشک از دندان‌های کناری دندان افتاده استفاده می‎کند و با کمک پروتزی مشکل از سه تاج دندان فضای خالی را پر می‎کند. شما می‌توانید برای ۱ الی ۳ دندان متوالی که از دست داده‎اید از درمان بریج دندان استفاده کنید، اما اگر دندان‎های بیشتری از دست داده‌اید بهتر است که از گزینه‌های دیگر کمک بگیرید.

در مورد روش ایمپلنت نیز به این گونه است که پیچی از جنس تیتانیوم در استخوان(بجای ریشه دندان) کاشته می‌شود و سپس تاجی روی آن قرار می‌گیرد. ایمپلنت ظاهر طبیعی به دندان‌های شما می‌دهد و می‌تواند جای خالی دندان افتاده را به بهترین شکل ممکن پر کند.

درمان فاصله بین دندان ها
درمان فاصله بین دندان ها

همینطور اگر فاصله‌ی بین دندان‎های شما ناشی از مشکلاتی همچون بیماری لثه باشد شما باید ابتدا آن را درمان کنید تا از خطرات جدی‌تر در آینده جلوگیری کنید.

دسته‌ها
پروتز طراحی لبخند

عوارض جای خالی دندان که در دراز مدت خود را نشان می‌دهند

از دست دادن دندان مشکل بسیار رایجی در بین مردم می‌باشد که می‎تواند بر اثر عوامل متعددی اتفاق بیفتد. در حالی که برای بسیاری از ما، از دست دادن دندان، امری ساده و عادی می‌باشد و معمولا آن را نادیده می‌گیریم، اما متاسفانه باید به شما بگوییم که این موضوع می‎تواند مشکلات جدی را با خود به همراه داشته باشد. عوارض جای خالی دندان در دراز مدت خود را نشان می‎دهند که دیگر قابل جبران نیستند.

با اینکه افراد سالمند بیشتر از بقیه در خطر از دست دادن دندان‎هایشان قرار دارند، اما با این حال افتادن دندان در کودکان و بزرگسالان نیز دیده می‌شود. افتادن دندان‎های شیری در کودکان نشانه‎ای از رشد دندان‌های دائمی می‌باشد و موضوع نگران‌کننده‎ای نیست. اما در مورد بزرگسالان این موضوع فرق می‎کند و از دست دادن دندان می‎تواند شروعی برای مشکلات جدی‎تر در آینده باشد.

البته از دست دادن دندان دائمی طبیعی است، به ویژه‎ زمانی که سن شما بالاتر می‌رود. موضوع نگران‎کننده جای خالی دندان می‌باشد.

از دست دادن دندان می‌تواند به دلایلی زیادی همچون ژنتیک، بهداشت ضعیف دهان و دندان، پوسیدگی، ضربه به دهان، سیگار کشیدن و برخی بیماری‎ها مثل دیابت و بیماری قلبی اتفاق بیفتد. اصلی‌ترین علت افتادن دندان‎ها در بزرگسالان به پلاک دندان و بیماری لثه برمی‌گردد. در واقع این دو عامل روی لثه و استخوان فک که دندان‎ را حمایت می‎کنند، تاثیر می‌گذارند و باعث لق شدن و از دست دادن دندان‌ها می‎شوند.

اگر جای خالی دندان بدون درمان باقی‌ بماند، می‌تواند عوارض زیادی را برای شما به وجود آورد که ما در ادامه به این بحث می‌پردازیم.

عوارض جای خالی دندان

همه‌ی شما به خوبی می‌دانید که از دست دادن دندان می‎تواند باعث تغییرات چشم‌گیری در ظاهر لبخند شما شود. جای خالی دندان می‌تواند لبخند ملیح و دوست‌داشتنی شما را ناخوشایند کند و زیبایی لبخند شما را تحت تاثیر خود قرار دهد. اما خوب، قضیه به اینجا ختم نمی‌شود و از دست دادن دندان می‎تواند از آنچه که شما فکر می‌کنید بدتر باشد، که در ادامه به آن‎ها اشاره می‌کنیم.

کج شدن دندان‎های باقیمانده

بله، زمانی که شما یکی از دندان‎های خود را از دست می‌دهید، دندان‎های کناری شروع به حرکت به سمت جای خالی دندان کرده و حتی ممکن است کج شوند.

این موضوع می‎تواند دندان‌های نامرتبی را برای شما در پی داشته باشد و باعث ایجاد مشکلاتی به هنگام جوییدن غذایتان شود.

پوسیدگی دندان

همانطور که در بالا اشاره کردیم، شکاف بین دو دندان می‎تواند باعث حرکت دندان‏‌های مجاور شود. این حرکت طبیعی دندان‎ها سبب ایجاد یک سری مشکلات می‎شود که وضعیت دندان‎ها را تشدید می‎کند. جابه‎جایی دندان‎ها فضای جدیدی را بین دندان‎ها ایجاد می‎کند و اگر شما بهداشت دهان و دندان‎تان را در این شرایط جدی نگیرید، شرایط برای تشکیل پلاک دندان و پوسیدگی فراهم می‌شود.

تحلیل رفتن استخوان

تحلیل رفتن استخوان یکی دیگر از عوارض جای خالی دندان می‌باشد.

زمانی که شما دندان‎تان را از دست می‎دهید، به مرور زمان استخوانی که دندان در آن قرار داشته نیز از بین می‌رود.

تحلیل استخوان فک می‎تواند روی زیبایی شما تاثیر بسزایی بگذارد و در واقع کاهش حجم استخوان فک، صورت شما را توخالی و افتاده نشان ‎دهد. در نتیجه شما مسن‌تر از آنچه که هستید بنظر خواهید رسید.

البته قضیه فقط به این چند مورد ختم نمی‎شود و شما مشکلاتی را به هنگام جوییدن تجربه خواهید کرد. همینطور احتمالا شما با سردرد، احساس درد فک، عفونت، بیماری لثه، افزایش فاصله بین دندان‎ها و تغییراتی در چهره‎تان روبرو خواهید شد.

گزینه‎های درمانی برای جای خالی دندان

خبر خوب این است که شما روش‏‌های متنوعی برای جایگزینی دندان‎های از دست رفته‎تان پیش رو دارید.

ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان یکی از مدرن‎ترین و بهترین روش‎های دندانپزشکی برای پر کردن جای خالی دندان می‌باشد. این دندان مصنوعی از دو قسمت پیچ و تاج دندان تشکیل شده است. در واقع ابتدا پیچی از جنس تیتانیوم به جای ریشه دندان، درون استخوان فک گذاشته می‌شود و سپس روی آن تاج دندان قرار می‎گیرد.

عوارض جای خالی دندان
عوارض جای خالی دندان

شما می‎توانید از ایمپلنت برای جایگزینی هر چند دندان که مایل باشید، استفاده کنید.

ایمپلنت دقیقا مثل دندان طبیعی است و می‎تواند ظاهر و عملکرد جای خالی دندان را بهبود ببخشد.

خوشبختانه امروزه ایمپلنت‌ها از مواد باکیفیتی ساخته می‎شوند و طول عمر بالایی دارند. با نگهداری و مراقبت مناسب شما می‎توانید تا آخر عمرتان از ایمپلنت دندان بهره ببرید.

معمولا میزان موفقیت در ایمپلنت دندان بسیار بالا می‌باشد اما با این حال امکان شکست آن نیز وجود دارد. عواملی مثل بیماری لثه، سیگار کشیدن، تحلیل استخوان فک، برخی بیماری‎ها مثل دیابت یا روماتیسم فصلی و بهداشت ضعیف دهان و دندان روی عدم موفقیت این درمان دندانپزشکی تاثیر دارند.

بریج دندان

یکی از قدیمی‌ترین روش‎های جایگزینی دندان‎های از دست رفته، بریج یا پل دندان می‌باشد. همانطور که از نام آن مشخص است، دندانپزشک از دو دندان کنار فضای خالی استفاده می‎کند و جالی دندان افتاده را پر می‎کند.

معمولا برای ۱ الی ۳ دندان افتاده امکان استفاده از بریج دندان وجود دارد اما برای اگر شما تعداد دندان‎های بیشتری را از دست داده باشید، این نوع درمان بدردتان نخواهد خورد.

عوارض جای خالی دندان
عوارض جای خالی دندان

همانطور که در بالا اشاره کردیم، در این روش درمانی به دندان‎های کناری نیاز است، به همین خاطر این دندان‎ها باید سالم باشند. درست است که بریج دندان ظاهر طبیعی ایمپلنت را ندارد اما در عوض آسان بوده و نیاز به عمل جراحی نیز ندارد.

دندان مصنوعی جزئی

مطمئنا دندان مصنوعی آشناترین گزینه‎ی این لیست می‌باشد. اگر شما چند دندان خود را از دست داده باشید، می‎توانید جای خالی آن‎ها را با دندان مصنوعی جزئی پر کنید. مهم‌ترین مزیت دندان مصنوعی جزئی این است که شما نیازی نیست که تغییری در دندان‎های طبیعی خود انجام دهید و اگر زمانی دندان‌های خود را به طور کامل از دست دادید، می‎توانید آن را با دندان مصنوعی کامل جایگزین کنید.

شاید در چند هفته‌ی اول، استفاده از دندان مصنوعی جزئی کمی برایتان حس عجیب و غریبی باشد اما نگران نباشید، به مرور زمان به آن عادت خواهید کرد.

عوارض جای خالی دندان
عوارض جای خالی دندان

سعی کنید در این مدت رژیم غذایی نرمی را انتخاب کنید تا بتوانید با دندان‎های مصنوعی‎تان کنار بیابید. غذا خوردن با دندان‌های مصنوعی در ابتدا به کمی تمرین نیاز دارد، اما بتدریج وضعیت بهتر خواهد شد و شما خواهید تونست انواع متفاوتی از غذاها را میل کنید.

دسته‌ها
طراحی لبخند

علت تغییر رنگ روکش دندان چیست و چگونه می‎توانیم دوباره آن را به رنگ اولیه بازگردانیم؟

چند سالی می‎شود که روکش‎ دندان به یکی از محبوب‎ترین روش‎های درمانِ بدرنگی، بدفرمی، نامنظمی و فواصل بین دندان‎ها تبدیل شده است. این روکش‎های کامپوزیتی و سرامیکی در سرتاسر دنیا طرفداران بسیاری پیدا کرده‎اند و همه به دنبال رسیدن به یک لبخند جذاب، یا به قول معروف، هالیوودی هستند. با همه‏‌ی محبوبیتی که این روکش‎ها دارند، اما برخی از افراد، از تغییر رنگ روکش دندان با طول گذشت زمان گله می‌کنند.

بله، متاسفانه روکش‌ها نیز مثل دندان‌‏ها می‎توانند تغییر رنگ دهند و در طول زمان لکه‌‌هایی روی سطح آن‎ها پدیدار شود. اگر روکش دندان، تغییر رنگ دهد، دیگر روش‎ بلیچینگ دندان برای آن کاربرد نخواهد داشت و به همین خاطر شما باید از تغییر رنگ آن‌ها پیشگیری کرد. البته تعدادی راه‎حل برای رفع این مشکل وجود دارد که ما در ادامه به آن‎ها می‌پردازیم.

دلایل تغییر رنگ روکش دندان

1)        مواد غذایی و نوشیدنی‌

معمولا روکش دندان از دو ماد‏ه‎ی کامپوزیت و پرسلین ساخته می‎شود که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. پرسلین ونیر ظاهر طبیعی داشته و بسیار سخت و پایدار می‌باشد. همینطور این جنس از روکش دندان، به راحتی تغییر رنگ نمی‎دهد و در برابر لکه‎دار شدن بسیار مقاوم هستند. به این ترتیب شما با روکش‎های پرسلین ونیر می‌توانید با خیال راحت چای و قهوه نوش جان کنید و نگران دندان‎های‎تان نباشید.

کامپوزیت ونیر نیاز به تعداد مراجعات کمتری به دندانپزشک دارد و هزینه‏‌ی آن، نسبت به پرسلین ونیر پایین‌تر می‎باشد. این ماده‎ی کامپوزیت به راحتی مثل مینای دندان تغییر رنگ نمی‎دهد اما با گذشت زمان می‌تواند مقاومت خود را از دست ‎دهد و رنگ بگیرد.

مصرف مواد غذایی و نوشیدنی‎هایی مثل چای و قهوه‌ به مدت طولانی باعث ایجاد لکه‎های سطحی روی روکش‎های کامپوزیتی می‎شوند.

مخصوصا در مورد افراد سیگاری، نیکوتین می‎تواند باعث ایجاد لکه‌های زرد و قهوه‌ای روی دندان‎ها شود و ظاهر ناخوشانیدی به دندان‎ها دهد.

2)       عقب‌ رفتن لثه

هر چقدر سن شما بالاتر می‎رود، خط لثه‎تان شروع به عقب‌ رفتن می‎کند. این اتفاق برای همه ممکن است رخ دهد و به این معنی نیست که آزاردهنده و رنجش‌آور است. حالا اگر شما از روکش دندان استفاده می‏‌کنید، این شکاف بین روکش و خط لثه نمایان می‌شود. با اینکه از لحاظ تکنیکی تغییر رنگ رخ نمی‎دهد اما با این حال بسیاری از مردم آن را ناخوشایند می‎دانند. همینطور ممکن است که غذا بین شکاف دندان و خط لثه شما گیر ‎کند و به محلی برای تجمع باکتری‎ها تبدیل شود و در نهایت پوسیدگی و حساسیت دندان را در پی داشته باشد.

متاسفانه پیشگیری از عقب‌ رفتن لثه تقریبا غیرممکن است اما شما می‎توانید از بدتر شدن آن جلوگیری کنید. از دندانپزشک‎تان بخواهید تا نگاهی به آن بیندازد و چکاب‎های منظم دندانپزشکی‎تان را فراموش نکنید.

3)      تروما یا ضربه

اگر شما تجربه‏ی تروما یا ضربه مثل افتادن از جایی یا اصابت شدید چیزی به صورت‎تان را داشته باشید، لایه دنتین(بافت زیر مینای دندان) ممکن است آسیب ببیند. دنتین رنگ زردی داشته و این اتفاق باعث می‌شود که زردی دنتین نمایان‌تر شود و شما ممکن است که آن را به صورت تغییر رنگ در روکش دندان حس کنید.

از آنجا که روکش دندان پوسته‏‌ی بسیار نازکی هستند، هر گونه تغییر در رنگ دندان زیرین، از طریق آن نشان داده می‎شود.

اگر این چنین اتفاقی برای شما بیفتد، دندانپزشک ممکن است به شما پیشنهاد کند تا دندان‎های خود را از پشت بلیچینگ کنید تا انعکاس آن باعث شود روکش شما سفیدتر دیده شود. در این مورد سفید کردن دندان‎ها با درمان‎های خانگی نمی‎تواند موثر باشد و بهتر است حتما به دندانپزشک مراجعه کنید.

4)       جنس روکش

اگر روکش دندان شما قدیمی است، احتمالا آن‎ها از چیزی غیر از پرسلین ساخته شده‌اند. این کامپوزیت‏‌های قدیمی نسبت به لکه و مواد غذایی حساس بوده و به راحتی رنگ می‌گیرند. اگر شما می‌خواهید دندان‌های شما طبیعی بنظر برسند و در مورد تغییر رنگ روکش دندان دیگر نگرانی نداشته باشید، پرسلین ونیر بهترین انتخاب برای شما باشد.

اگر شما در حال حاضر از روکش‏‌های کامپوزیتی استفاده می‎کنید، بهتر است که آن‎ها را با نوع پرسلین جایگزین کنید. این نوع روکش‎ دندان‎ها به مدت طولانی‏‌تری دوام می‎آورند، لبخند شما را سفید‌تر و درخشان‎تر نشان می‎دهند و از دندان‎های شما بهتر محافظت می‎کنند زیرا که ترک و شکستگی در آن‌ها نسبت به کامپوزیت کمتر است.

تغییر رنگ روکش دندان
تغییر رنگ روکش دندان

آیا می‎توان دوباره روکش دندان‎ها را سفید کرد؟

احتمالا شما با مشاهده‏‌ی لکه‏‌های زرد و قهوه‌ای روی روکش‏‌های کامپوزیتی، به دنبال روش‎های خانگی برای سفید آن‎ها خواهید گشت. اما بهتر است بدانید که کامپوزیت به خوبی به این درمان‎های خانگی پاسخ نخواهد داد. به همین دلیل باید شما با دندانپزشک‎تان در این باره صحبت کنید.

خوشبختانه شما می‌توانید با برخی روش‏‌های دندانپزشکی، ظاهر روکش‎های کامپوزیتی را بهبود ببخشید و لکه‎ها را از سطح آن‎ها پاک کنید. بنابراین سعی کنید هر شش ماه یکبار به دندانپزشک مراجعه کنید. اگر تغییر رنگ روکش دندان شما شدید باشد، احتمالا دندانپزشک به شما توصیه می‎کند تا آن‎ها را جایگزین کنید. به طور معمول کامپوزیت ونیرها به مدت 5 تا 7 سال عمر دارند.

چگونه از تغییر رنگ روکش دندان‎ها جلوگیری کنیم؟

تغییر رنگ روکش دندان بیشتر به رژیم غذایی و سبک زندگی شما بستگی دارد. سعی کنید نکات زیر را به عادات روزانه‎تان تبدیل کنید تا به راحتی بتوانید از تغییر رنگ روکش دندان‌هایتان جلوگیری کنید.

به طور منظم مسواک بزنید و نخ دندان بکشید

اگر شما روکش دندان دارید، باید دندان‎های خود را درست بعد از خوردن غذا مسواک بزنید. خمیردندان‎های سفیدکننده انتخاب خوبی برای بسیاری از مردم هستند اما این نوع خمیردندان‎ها دارای خاصیت سایش بوده و می‌توانند سطح ونیرها را از بین ببرند.

مراقب چیزهایی که می‌خورید باشید

غذاهای سفت و سخت می‌توانند به ونیر دندان آسیب برسانند، همینطور مواد غذایی اسیدی مثل عصاره لیمو نیز می‎توانند باعث سایش سطح ونیرها شوند. از خوردن آب‌نبات، آدامس و گوشت سفت خودداری کنید. غذاهایی مثل ادویه‌کاری، مربا، گوجه‌فرنگی، فلفل قرمز و سس گوجه فرنگی می‌توانند باعث ایجاد لکه‎هایی روی ونیر دندان شوند.

هر شش ماه یکبار به دندانپزشک مراجعه کنید

حداقل دوبار در سال به دندانپزشک مراجعه کنید تا هر گونه آسیب و  تغییر رنگ را به موقع تشخیص داده و درمان شود. در مورد تغییر رنگ روکش دندان با دندانپزشک‌تان صحبت کنید و راهنمایی‎هایی بیشتر را از او بخواهید.

دسته‌ها
پروتز طراحی لبخند

بهترین درمان‎های دندانپزشکی برای شکستگی دندان‌های جلو

با اینکه رویی‎ترین قسمت دندان که مینای دندان نامیده می‏شود، قوی‌ترین ماده در بدن است اما این جمله به این معنی نیست که دندان‌ها به هیچ عنوان در معرض آسیب قرار ندارند. گاهی اوقات یک ضربه‎ی ناگهانی ناشی از زمین خوردن، تصادفات یا صدمات ورزشی می‌تواند باعث شکستن یا ترک‎ خوردن دندان‎ها شود. شکستن دندان جلو یکی از رایج‎ترین مشکلات در بین مردم می‌باشد که می‎تواند زیبایی چهره فرد را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

شکستگی دندان جلو می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی به هنگام جوییدن و صحبت کردن شود و ممکن است باعث تضعیف اعتماد به نفس شما شود. شما باید تا حدالامکان از کشیدن دندان‌ آسیب‎دیده خودداری کنید و دندان طبیعی خودتان را حفظ کنید. خوشبختانه امروزه روش‎های درمانی زیادی برای ترمیم دندان‎های ترک‌ خورده، شکسته و لب‌پر وجود دارد.

در بیشتر موارد دندان‌های ترک‌خورده، لب‌پریده یا شکسته درد خاصی ندارند و به همین خاطر بیشتر مردم آن را نادیده می‌گیرند. اما بهتر است بدانید که دندان شما در چنین وضعیتی می‌تواند به محلی برای تجمع باکتری‌ها تبدیل شود و سلامت دندان‌های شما تهدید کند.

به همین دلیل درمان دندان‌های لب‌پریده و ترک‎خورده ضروری هستند و شما باید هر چه زودتر به دندانپرشک مراجعه کنید.

شکستن دندان جلو: بهترین درمان‏‌های دندانپزشکی

ما در ادامه 5 روش برای ترمیم و درمان دندان‎های شکسته را به شما معرفی می‎کنیم. دندانپزشک با توجه به وضعیت دندان‌های شما، یکی از درمان‎های زیر را به شما پیشنهاد خواهد کرد.

1) باندینگ دندان

باندینگ دندان روشی برای ترمیم دندان‏‌های ترک‎خورده، شکسته، پوسیده و بدشکل است. علاوه بر این، شما می‌توانید از این روش درمانی، برای ترمیم دندان‏‌هایی که تغییر رنگ داده‌اند یا برای پر کردن فواصل بین دندان‎ها استفاده کنید.

باندینگ دندان می‌تواند تا 10 سال عمر داشته باشد. در طول این پروسه‎ی درمانی شما نیاز به بیهوشی ندارید، مگر اینکه از باندینگ برای پر کردن حفره‎ها استفاده شود.

معمولا دندانپزشکان در ابتدا کامپوزیتی به رنگ طبیعی دندان را انتخاب می‎کنند و سپس سطح دندان‌ زبر می‎کنند. در مرحله‎ی بعدی ماده‎ی موردنظر را روی دندان قرار می‎دهند و آن را با قالب به شکل دندان درمی‌آورند. بعد از آن، از نورفرابنفش برای خشک کردن کامپوزیت استفاده می‌کنند و بعد از خشک شدن، آن را می‎تراشند تا با شکل دندان‏‌ها هماهنگ شود.

فرآیند باندینگ دندان ساده و راحت بوده و هزینه‌ی آن کم است. در بیشتر موارد این روش درمانی حدود 15 الی 45 دقیقه برای هر دندان طول می‎کشد و دندانپزشک تنها در یک جلسه می‌تواند دندان شکسته شما را ترمیم کند. از معایب باندینگ دندان می‎توان به تغییر رنگ کامپوزیت اشاره کرد که می‌تواند از جذابیت دندان‌ها شما بکاهد. همینطور این روش درمانی نسبت به دیگر روش‎های درمانی مثل ونیر و تاج دندان دوام کمتری دارد.

شکستن دندان جلو
شکستن دندان جلو

2) ونیر دندان

ونیرها روکشی‌هایی از جنس پرسلین یا کامپوزیت هستند که روی دندان‏‌ها قرار داده می‎شوند. این روکش‎ها دقیقا شبیه ناخن مصنوعی هستند که به بخش رویی دندان می‌چسبند و ظاهر دندان‎های شما را تغییر می‌دهند.

شما می‌توانید از ونیر دندان برای پوشش دندان‎های لکه‎دار، ترمیم‎ دندان‎های ترک‎خورده، شکسته، بدشکل، کج و همینطور پر کردن فواصل بین دندان‎ها استفاده کنید.

با مراقبت خوب، ونیرها می‌توانند تا 30 سال عمر کنند و بنابراین شما مجبور نیستید که آن را به طور مرتب جایگزین کنید. ونیر دندان نسبت به رنگدانه‎های مواد غذایی مقاوم بوده و تغییر رنگ آن غیرممکن است. از معایب ونیر دندان می‌توان به پروسه درمان طولانی آن اشاره کرد. شما برای ونیر دندان حداقل به چندین جلسه مراجعه به دندانپزشک دارید. همینطور درمان ونیر، نیاز به تراش مینای دندان دارد و شکل طبیعی دندان تغییر می‌یابد. این مورد یکی دیگر از معایب ونیر دندان می‌باشد.

چگونه ونیرها روی دندان قرار می‌گیرند؟

 • قبل از هر چیزی دندان شما نیاز به آماده‎سازی برای ونیرها دارد. به این معنی که دندانپزشک نیاز دارد تا کمی از سطح مینای دندان را تراش دهد تا زمانی که ونیر روی آن قرار می‎گیرد، زیاد بزرگ و ضخیم بنظر نرسد.
 • سپس دندانپزشک دندان‏‌های شما را قالب‌گیری می‎کند و سایه‎ی رنگی مناسبی از ونیر را با توجه به رنگ طبیعی دندا‎ن‌های‌تان انتخاب می‎کند.
 • این قالب به آزمایشگاه فرستاده می‎شود تا پرسلین ونیر مناسب با دندان‎های شما ساخته شود.
 • در مراجعات بعدی دندانپزشک، ونیر را روی دندان شما قرار می‎دهد و شکل و ظاهر آن را بررسی می‎کند. بعد از تنظیم، دندان‏‌ها تمیز می‎شوند و روکش به دندان چسبیده می‎شود.
 • شما ممکن است که برای تغییرات و تنظیمات بیشتر به مراجعات بعدی نیز نیاز داشته باشید.
شکستن دندان جلو
شکستن دندان جلو

3) تاج دندان

اگر دندان شما به شدت شکسته شده باشد یا هنگام جوییدن و نوشیدن درد داشته باشید، شما برای ترمیم آن نیاز به تاج دندان دارید. تاج دندان یکی از رایج‎ترین درمان‎های ترمیم دندان است که ظاهر و عملکرد دندان را به آن باز می‌گرداند.

یکی از مزیت‎های اصلی تاج دندان نسبت به ونیر و باندینگ این است که تاج دندان علاوه بر ظاهر دندان، عملکرد آن را نیز بهبود می‌بخشد.

تاج دندان کلاهکی در شکل و اندازه‌‏ی دندان است که روی دندان قرار می‎گیرد و از آن در برابر آسیب بیشتر محافظت می‌کند. این کلاهک به عنوان پوششی قوی برای دندان شما عمل می‎کند و مانع از دست دادن دندان‎تان می‎شود. بدون یک تاج، دندان آسیب‌دیده نمی‌تواند فشار جوییدن را تحمل کند. تاج دندان به رنگ طبیعی دندان ساخته می‎شود تا با دندان‎های شما کاملا مطابقت داده شود.

شکستن دندان جلو
شکستن دندان جلو

4) عصب‌کشی دندان

اگر شکستن دندان باعث ایجاد ترک در آن شده باشد و این ترک به پالپ دندان نفوذ کرده باشد، شما نیاز به درمان کانال ریشه یا عصب‌کشی دندان خواهید داشت. گاهی اوقات بعد از عصب‌کشی، دندانپزشک تاج دندان را به شما پیشنهاد می‎کند تا دندان در برابر آسیب بیشتر در امان باشد.

در درمان عصب‌کشی دندان، سوراخ کوچکی در سطح بالایی دندان ایجاد می‌شود و این امکان را به دندانپزشک می‌دهد تا به پالپ یا مغز دندان دسترسی داشته باشد. پالپ دندان از عصب، رگ‎های خونی و سلول‌های دیگر تشکیل شده است. در طی پروسه‎ی عصب‌کشی هر چیزی که درون پالپ دندان قرار دارد، برداشته شده و کانال ریشه تمیز می‎شود. سپس کانال ریشه با مواد خاصی پر می‌شود تا از دندان محافظت نماید.

شکستن دندان جلو
شکستن دندان جلو

5) ایمپلنت دندان

اگر شکستگی و ترک دندان تا زیر خط لثه نفوذ کرده باشد، دندان شما غیرقابل ترمیم می‌باشد و دیگر نمی‌توانید دندان طبیعی خود را حفظ کنید. به این ترتیب شما مجبور هستید تا دندان خودتان را بکشید و سپس آن را با ایمپلنت دندان جایگزین کنید. ایمپلنت، جای دندان از دست رفته را می‌گیرد و ظاهر طبیعی به دندان‎های‎تان می‎دهد.

در این روش درمانی پیچی از جنس تیتانیوم درون استخوان فک کاشته می‎شود و سپس یک تاج دندان روی آن قرار می‎گیرد. ایمپلنت درست مثل یک دندان طبیعی عمل می‎کند و به سختی می‌توان آن را دندان طبیعی تشخیص داد.

شکستن دندان جلو
شکستن دندان جلو
دسته‌ها
طراحی لبخند مقالات تخصصی

درمان بریج دندان چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

بریج یا پل دندان یکی از گزینه‎های درمانی برای جایگزینی دندان‎های از دست رفته است. البته این روش درمانی جدید نیست و گفته می‎شود که قدمت آن به 1900 سال قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد. امروزه باستان شناسان مومیایی‎هایی از مصر باستان را کشف کرده‌اند که بریج دندان در آن‎ها هنوز هم دست‎نخورده باقی مانده است. البته درمان بریج دندان در گذشته به شکل امروزی نبوده است. مثلا مصریان شکافی که بخاطر افتادن دندان باقی می‎ماند را با دندان مصنوعی پر می‎کردند و سپس آن را با سیم طلایی یا نقره‎ای به دندان‌های مجاور متصل می‌کردند.

این دندان مصنوعی از عاج فیل، استخوان یا از دندان‎های حیوانات و انسان‌ها ساخته می‌شد و با اینکه این روش درمانی زیاد بهداشتی نبود اما تا اواخر قرن نوزدهم همچنان رواج داشت. بعد از آن بود که دندانپزشکان شروع به استفاده از پرسلین برای ساخت دندان مصنوعی کردند و امروزه ما شاهد شکل پیشرفته‎تری از درمان بریج دندان هستیم.

درمان بریج دندان چیست؟

بریج لغتی انگلیسی به معنی پل است. همانطور که از نام آن مشخص است، در این روش درمانی دندانپزشک بین دو دندان شما پل می‎بندد تا فضای خالی که بخاطر افتادن دندان ایجاد شده است را پر ‎کند و لبخند شما را زیباتر نماید.

بریج یک دندان مصنوعی است که توسط دندان‎های کناری در دو طرف شکاف در جای خود نگه داشته می‎شود.

به این دندان مصنوعی پونتیک نیز (pontic) می‌گویند و می‌توان آن از انواع مواد مختلفی مثل طلا سفارش داد. اما با این حال امروزه پونتیک بیشتر از پرسلین که به رنگ طبیعی دندان است، ساخته می‎شود.

درمان بریج دندان
درمان بریج دندان

شما می‌توانید برای 1 الی 3 دندان متوالی که از دست داده‎اید از درمان بریج دندان استفاده کنید، اما اگر دندان‎های بیشتری از دست داده‌اید بهتر است که از گزینه‌های دیگر کمک بگیرید.

انواع بریج دندان

1) سنتی

مطمئنا محبوب‎ترین نوع بریج دندان همین شکل سنتی آن می‌باشد که شامل یک یا تعدادی دندان مصنوعی بوده که جای خالی دندان‎ها را پر می‎کند. این دندان‏‌های مصنوعی به دو تاج دندان متصل بوده و روی دندان‎های طبیعی قرار می‎گیرند و به آن‎ها می‌چسبند.

این نوع بریج دندان زمانی کاربرد دارد که شما دندان‏‌های سالمی در دو طرف دندان‏‌های افتاده‎تان داشته باشید. در درمان بریج دندان دو دندان کناری تراش داده می‌شوند و به تکیه‎گاهی برای دندان‎های مصنوعی تبدیل می‎شوند.

بریج به خوبی فضای خالی بین دندان‎ها را پر می‎کند و ظاهر طبیعی به دندان‎هایتان می‌دهد.

درمان بریج دندان
درمان بریج دندان

2) کانتی‌لور

کانتی‌لور شبیه به بریج سنتی می‌باشد اما با این تفاوت که پانتیک یا همان دندان مصنوعی تنها با یک تاج دندان به دندان‌ کناری متصل می‌شود. در این نوع درمان بریج، برخلاف بریج سنتی شما تنها به یک دندان طبیعی سالم نیاز دارید. به این ترتیب اگر فقط یک دندان سالم در کنار دندان‎های افتاده‌تان داشته باشید، باز هم می‎توانید از درمان بریج استفاده کنید.

درمان بریج دندان
درمان بریج دندان

3) مریلند

نوع سوم بریج دندان که مریلند نامیده می‎شود، دقیقا مثل بریج سنتی از دو دندان کناری در دو طرف شکاف برای نگهداشتن دندان مصنوعی استفاده می‌کند.

تنها تفاوت بریج مریلند با نوع سنتی آن در این است که در بریج سنتی از تاج دندان روی هر دو دندان کناری استفاده می‌شود، در حالی که بریج مریلند از بست‌ها و اتصالات فلزی یا پورسلین برای متصل کردن دندان مصنوعی به دندان‌‎های کناری استفاده می‌کند.

بریج مریلند دقیقا مثل بریج سنتی زمانی کاربرد دارد که دندان‎های کناری در دو طرف جای خالی دندان افتاده سالم باشند. در این نوع بریج اتصال دندان مصنوعی از قسمت تاج دندان نیست و در نتیجه نیازی به تراشیدن مینای دندان‎های کناری نمی‌باشد. چون در مریلند اتصال دندان‎ها با چسب صورت می‌گیرد، پس بهتر است که برای دندان‎هایی که عمل جوییدن را انجام می‌دهند، استفاده نشود.

درمان بریج دندان
درمان بریج دندان

4) بریج ایمپلنت

همانطور که از نام آن مشخص است، این روش درمانی از ترکیب ایمپلنت و بریج دندان برای پرکردن شکاف دندان‎ها استفاده می‎شود. در بریج ایمپلنت به جای تاج دندان یا اتصالات فلزی از کاشت دندان استفاده می‎شود.

معمولا در این روش درمانی دو پیچ از جنس تیتانیوم درون استخوان فک (به جای دندان‎های کناری) گذاشته می‎شود و جایگزین ریشه‎ی دندان می‎شود. سپس پروتزی متشکل از سه دندان مصنوعی روی آن‎ها قرار می‎گیرد.

این روش زمانی کاربرد دارد که فرد بیش از یک دندان خود را از دست داده باشد. بریج ایمپلنت نیاز به دو عمل جراحی دارد، اولی برای کاشت ایمپلنت‎ها داخل استخوان و دومی برای قرار دادن بریج دندان می‌باشد. این فرآیند حدود چند ماهی طول خواهد کشید تا کامل شود.

درمان بریج دندان
درمان بریج دندان

مزایا و معایب بریج دندان

همانطور که اشاره کردیم بریج دندان جایگزین مناسبی برای دندان‏‌ها می‎باشد. بریج دندان می‌تواند لبخند شما را بهبود بخشیده و شکل صورت شما را حفظ کنند. همینطور این درمان می‎تواند از کج شدن دندان‎های شما جلوگیری کند و عمل جویدن را برای شما راحت‌تر نماید. بریح دندان طول عمر و ماندگاری بالایی دارد و نسبت به سایر روش‎های درمانی مثل ایمپلنت هزینه‌ی آن کمتر است.

اما با همه‏‌ی مزایایی که بریج دندان دارد، برخی معایب آن‎ باعث شده است که مردم ایمپلنت را جایگزین آن کنند.

یکی از مشکلاتی که این درمان دارد، این است که دو دندان کناری باید تراش داده شوند و شکل طبیعی خود را از دست می‎دهند. گاها نیز به علت عدم نصب درست بریج دندان، باکتری‏‌ها به سطوح زیرین دندان‌‏های کناری نفوذ کرده و باعث پوسیدگی و ایجاد حفره می‌شوند. همینطور اگر دندان‏‌های کناری شما نتوانند فشار ناشی از دندان مصنوعی را تحمل کنند، ممکن است سبب تخریب آن‎‌ها در گذر زمان شوند.

حتی در برخی موارد نیز مشاهده شده است که دندان‎های طبیعی در هر دو طرف فضای خالی پس از نصب بریج آسیب دیده است. معمولا عمر بریج دندان 10 الی 15 سال بوده و بعد از آن نیاز به جایگزینی دارند. این در حالی است که ایمپلنت نسبت به بریج دندان گزینه‏‌ی مطمئن‌تری است و با مراقبت مناسب تا آخر همرتان با شما خواهد بود.

به هر حال شما باید بسته به شرایط و سبک زندگی خودتان بهترین گزینه‏‌ی درمانی را برای خودتان انتخاب کنید.

درمان بریج دندان
درمان بریج دندان

بیشتر ماها از دست دادن دندان‎های خود را امری عادی می‎دانیم و آن را نادیده می‎گیریم. این در حالی است که از دست دادن حتی یک دندان می‎تواند عوارض جانبی زیادی را در پی داشته باشد. جای خالی دندان‎ها می‌تواند زیبایی شما را تحت تاثیر قرار دهد و لبخند ناخوشایندی به شما بدهد. علاوه بر بحث زیبایی، جای خالی دندان می‌تواند سلامت لثه و دندان‎های دیگرتان را به خطر بیندازد. شکاف بین دو دندان می‎تواند باعث کج شدن دندان‎های مجاور شود و شروعی برای نامرتبی دندان‎ها و تغییر شکل ‏آن‎ها باشد. همینطور احتمال پوسیدگی دندان‏‌ها در چنین شرایطی بالا بوده و شما باید به بهداشت دهان و دندان‎های‌تان بیشتر رسیدگی کنید. سردرد، احساس درد در فک، عفونت، بیماری لثه و افزایش فاصله‏‌ی بین‎ دندان‎ها از جمله عوارض جانبی از دست دادن دندان‎ها می‌باشد که شما باید آن‌ها‏ را جدی بگیرید.

دسته‌ها
طراحی لبخند مقالات تخصصی

ونیر دندان چیست و چه تفاوتی با درمان باندینگ دارد؟

ونیر دندان یکی از روش‌‏های درمانی محبوب برای بهبود ظاهر دندان‏‌ها می‌باشد که بیشتر برای ترمیم دندان‎های شکسته، بدشکل و پر کردن فواصل بین دندان‏‌ها بکار برده می‎شود. در واقع ونیر دندان روکش نازکی می‎باشد که به سطح دندان می‌چسبد و ظاهر زیبایی به آن‎ می‎دهد.

ونیر دندان

اگر شما می‌خواهید که لبخند خودتان را بهبود ببخشید، ونیر یکی از گزینه‏‌های ممکن پیش روی شماست. ونیرها روکش‌های نازکی هستند که به بخش رویی دندان می‌چسبند و ظاهر طبیعی به دندان‏‎ها می‎دهند.

ونیر دندان
ونیر دندان

تقریبا می‎توان گفت که ونیر شبیه ناخن مصنوعی است و برای طیف وسیعی از مشکلات دندانی استفاده می‎شود. از جمله مواردی که می‎توان از ونیر استفاده کرد، عبارتند از:

 • پوشش دندان‌‏های لکه‎دار
 • ترمیم دندان‎های ترک‎خورده یا شکسته
 • ترمیم دندان‎های بدشکل و کج
 • پر کردن فواصل پین دندان‏‌ها

معمولا در بعضی افراد سفید کردن دندان با حساسیت بالایی همراه است و نمی‎توان از این روش درمانی استفاده کرد. در چنین مواردی می‎توان از ونیر برای پوشش لکه‌های دندان استفاده کرد. ونیرها از دو ماده‎ی رزین کامپوزیت یا پرسلین ساخته می‎شوند و دندانپزشک می‎تواند به شما در مورد اینکه کدامیک از آن‎ها برای شما مناسب‎تر است، کمک کند. هر دو ماده دارای مزایا و معایب خاص خود هستند که باید با توجه به سبک و شرایط زندگی شما انتخاب شوند.

پرسلین ونیر

پرسلین ونیر روکش یا پوسته‎ی نازکی است که به صورت سفارشی ساخته می‎شود تا روی دندان قرار بگیرد. از مزایای این نوع ونیر می‎توان به موراد زیر اشاره کرد:

 • بسیار قوی هستند و عمر طولانی دارند
 • دارای سطح بسیار طبیعی هستند
 • مینای دندان نسبت به تاج دندان کمتر تراش داده می‎شود
 • به راحتی تغییر رنگ نمی‎دهند

مراحل قرار دادن پرسلین ونیر

در این روش درمانی معمولا دندانپزشک کمی از سطح مینای دندان را از جلو و دو طرف دندان تراش می‎دهد تا فضا برای قرارگیری ونیر ایجاد شود و دندان‎های شما طبیعی بنظر برسند. سپس دندانپزشک دندا‌ن‌های شما را قالب‎گیری می‌کند و متناسب‎ترین رنگ ونیر که با رنگ طبیعی‎ دندان‏‌های‌تان مطابقت دارد را انتخاب می‌کند. این قالب به آزمایشگاه فرستاده می‎شود تا پرسلین ونیر مناسب با دندان‎های شما ساخته شود. این فرآیند ممکن است چندین روز طول بکشد. البته ممکن است دندانپزشک در این مدت برای شما ونیر‎های موقت را توصیه کند.

ونیر دندان
ونیر دندان

در مراجعات بعدی دندانپزشک ونیر را روی دندان شما قرار می‎دهد و شکل و ظاهر آن را بررسی می‎کند. بعد از تنظیم، دندان‏‌ها تمیز می‎شود و روکش به دندان چسبیده می‎شود. شما ممکن است که برای تغییرات و تنظیمات بیشتر به مراجعات بعدی نیز نیاز داشته باشید.

کامپوزیت ونیر

کامپوزیت ونیر دقیقا از همان ماده‏‌ی پر‎کننده‎ی دندان ساخته می‎شود و روی دندان قرار می‎گیرد. از مزایای کامپوزیت ونیر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مینای دندان نسبت به پرسلین ونیر و تاج دندان کمتر تراش داده می‎شود
 • تعداد مراجعات به دندانپزشک در آن کمتر است و گاهی اوقات تنها با یکبار مراجعه می‎توان درمان را کامل کرد
 • هزینه‎ی کمتر نسبت به پرسلین ونیر دارد
 • اگر آسیب ببیند، تعویض و ترمیم آن‎ها آسان‎تر است

اگر چه کامپوزیت ونیر به اندازه‎ی پرسلین قوی و مقاوم نیست اما شما به راحتی و به سرعت می‌توانید آن‎ها را ترمیم کنید.

مراحل قرار دادن کامپوزیت ونیر

پس از اینکه دندان شما آماده شده و تراش داده می‎شود، دندانپزشک به دقت دندان شما را قالب‌گیری می‎کند و بهترین رنگ را برای کامپوزیت ونیر انتخاب می‎کند. پس از آماده‎سازی، روکش کامپوزیت با استفاده از نور خاصی به دندان چسبانده می‎شود و ظاهر طبیعی به دندان‎تان می‎دهد.

ونیر دندان
ونیر دندان

ونیر و باندینگ دندان چه تفاوتی با هم دارند؟

ونیر و باندینگ هر دو از محبوب‏‌ترین روش‏‌های زیبایی دندانپزشکی هستند که بیشتر برای پوشش دندان‏‌های شکسته، ترک‎خورده، لب‎پریده، لکه‎دار و فواصل بین دندان‎ها استفاده می‎شوند. اما با این حال این دو روش درمانی تفاوت‎هایی با هم دارند که بهتر است از آن‎ها آگاه باشید تا راحت‌‏تر بتوانید گزینه‏‌ی درمانی خود را انتخاب کنید.

ونیر روکش نازکی است که روی دندان قرار می‎گیرد و دقیقا شبیه ناخن مصنوعی می‌باشد. روکش دندان تقریبا غیر قابل تشخیص است و کاملا با دندان‏‌های طبیعی شما هماهنگی دارد.

دندانپزشک در این روش درمانی مینای دندان را تراش می‌دهد و سپس دندان را قالب‌گیری کرده و آن را به آزمایشگاه می‌فرستد تا ساخته شود. در نهایت، ونیرها با مواد چسبنده به دندان‌های طبیعی متصل می شوند.

باندینگ مثل بتونه‌کاری و درزگیری است و در آن از ماده‎ی رزین کامپوزیت برای پوشش شکستگی، ترک‎ یا ناهنجاری‏‌های دیگر دندان استفاده می‎شود. دندانپزشک کامپوزیتی بسیار شبیه به رنگ طبیعی دندان‌تان را انتخاب می‎کند، آن را به دندان شما می‎چسباند و با قالب به شکل دندان درمی‎آورد و سطح آن صاف می‎کند.

رزین کامپوزیت مورد استفاده در این روش درمانی طبق شکل طبیعی دندان شما ساخته گرفته و با ظاهر دندان مطابقت داده می‎شود.

ونیر دندان
ونیر دندان

خوب، به غیر از مواد و فرآیند درمانی، باندینگ دندان و ونیر تفاوت‎های دیگری نیز با هم دارند. اول اینکه بهتر است که از روش باندینگ در موارد ضروری استفاده شود. باندینگ دندان نسبت به ونیر ساده‎تر، ارزان‎تر، سریع‎‌تر انجام می‎شود و برای ترمیم‌‏های جزئی دندان بسیار ایده‎آل است. شما می‎توانید تنها در یک جلسه مراجعه به دندانپزشک پروسه‎ی درمان را انجام دهید. اما خوب، باندینگ دندان فقط 3 الی 5 سال عمر دارد. این در حالی است که در اکثر موارد برای درمان ونیر حداقل سه جلسه دندانپزشکی لازم است. اما خوب ونیر طول عمر بالاتری نسبت به باندینگ دندان دارند و با مراقبت مناسب حداکثر 10 الی 25 سال می‎توانند دوام داشته باشند.

اگر شما به دنبال درمان طولانی مدت برای مشکل دندان‏‌تان هستید، ونیر نسبت به باندینگ بهتر است. زیرا رزین کامپوزیت استفاده شده در باندینگ نسبت به برخی مواد غذایی و سیگار حساس بوده و زود تغییر رنگ می‎دهد. اما ونیر در مقابل رنگدانه‌های قهوه، چای، شراب و سیگار مقاوم بوده و تقریبا غیرممکن است که این اتفاق بیفتد. از طرف دیگر برای درمان ونیر نیاز به تراش مینای دندان است و شکل دندان طبیعی شما را تغییر می‌یابد. اما در مورد باندینگ دندان اینچنین نیست و آسیبی به دندان طبیعی شما وارد نمی‎شود. همینطور بهتر است اشاره کنیم که هزینه‏‌ی باندینگ نسبت به ونیر کمتر است.

نکاتی برای قبل از درمان ونیر

قبل از اینکه شما بخواهید از ونیر استفاده کنید، باید مطمئن شوید که لثه و دندان‎هایتان سالم هستند. دندانپزشک می‌تواند هر گونه بیماری یا پوسیدگی قبل از ونیر را درمان کند.

ونیر‎ها همیشه انتخاب خوبی برای بیماران نیستند. مثلا برای کسانی که از بیماری دندان قروچه یا بروکسیم رنج می‌برند، این ونیرها می‌توانند شکسته شوند یا ترک بردارند. در این مورد ممکن است دندانپزشک از شما بخواهد که به هنگام خواب از محافظ دندان استفاده کنید. این وسیله پلاستیکی روی دندان‌ها قرار می گیرد و از آنها در مقابل سایش و شکستگی و ترک دندان محافظت می‎کند.

به یاد داشته باشید که ونیرها ممکن است در طول گذر زمان شل شوند. در اینصورت ممکن است که شما مجبور باشید مجددا همین فرآیند را دنبال کنید.

نکاتی برای بعد از قرار دادن ونیر

ونیرها می‎توانند در اثر فشار یا ضربه بشکنند و ترک بردارند. سعی کنید از جوییدن اشیای سخت مثل مداد یا یخ و عاداتی این چنینی اجتناب کنید.

معمولا تا چند روز بعد از قرارگیری ونیرها شما احساس ناراحتی یا ناخوشایندی خواهید داشت اما اگر این احساس زیاد طول بکشد حتما آن را با دندانپزشک‌تان مطرح کنید.

حتی با وجود روکش روی دندان هنوز هم دندان شما می‎تواند دچار پوسیدگی و حفره شود. پس هر روز دندان‎هایتان را مسواک بزنید و از نخ دندان استفاده کنید.