دسته‌ها
ارتودنسی ایمپلنت بهداشت دهان و دندان پروتز ترمیم یا پر کردن دندان دندانپزشکی کودکان طراحی لبخند عصب کشی مقالات عمومی وبلاگ

تعرفه ی دندانپزشکی سال ۹۸

کیلینک های دندانپزشکی بخش های مختلفی برای درمان دهان و دندان دارند و متخصصان حرفه ایی و باتجربه در کلینیک های دندانپزشکی مشغول هستند. یکی از مهم ترین درخواست بیماری بهترین خدمات و قیمت ارزان خدماتی که به آن ها ارائه می شود. در این مقاله سعی داریم تعرفه های دندانپزشکی سال ۹۸ به شما معرفی کنیم.

بخش کلینیک کودکان

مهم ترین بخش کلینیک کودکان است چون کودکان آینده را می سازند و باید همیشه مراقب سلامت جسم و روح بخصوص سلامت و بهداشت دهان و دندان آن ها را توجه کنیم.

کشیدن دندان کودکان:  کشیدن دندان شیری قدامی ۴۵۰٫۰۰۰ تا۵۵۰٫۰۰۰ ریال

کشیدن دندان شیری خلفی از ۵۵۰٫۰۰۰ تا۶۵۰٫۰۰۰ ریال

ترمیم دندان کودکان:

قیمت ترمیم با آمالگام یک سطحی از ۱٫۴۰۰٫۰۰۰تا ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ترمیم با آمالگام دو سطحی از ۱٫۶۰۰٫۰۰۰تا ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ترمیم با آمالگام سه سطحی از ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ترمیم با کامپوزیت با گلاس آیونومر یک سطحی و با کلاس سه از۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تا۱٫۹۰۰٫۰۰ ریال

قیمت  ترمیم با کامپوزیت با گلاس آیونومرنو دو سطحی و با کلاس چهار از ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۱۰۰٫۰۰ ریال

قیمت ترمیم با کامپوزیت با گلاس آیونومر سه سطحی ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

خدمات دیگر کلینیک دندانپزشکی کودکان

قیمت پالپوتومی دندان شیری از ۷۵۰٫۰۰۰ تا۹۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پالپکتومی دندان شیری قدامی از ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تا۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پالکیتومی دندان شیری  خلفی از ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تا ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت روکش استیل s.s.c 1.800.000 تا ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

فلوراید تراپی هر فک با بروساژ از ۶۰۰٫۰۰۰ تا ۷۰۰٫۰۰۰ ریال

پلاک فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه ( بندولوپ) از ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تا ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

پلاک فضا نگهدارنده ثابت دو طرفه ( لیتگوال ارچ) از ۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تا۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

 قیمت فیشور سیلانت

فیشورسییلان یکی از مهم ترین که میتوانیم از دندان کودکمان مراقبت کنیم در آینده دچار پوسیدگی نداشته باشیم. قیمت فیشور سیلانت هر دندان از ۹۰۰٫۰۰۰ تا ۱٫۱۵٫۰۰۰ ریال

بخش کلینیک بزرگسالان

کلینیک بزرگسالان از بخش های متنوعی تقسیم شده تا خدمات مناسبی را به بیماران عزیز ارائه دهند. این کلینک ها عبارتند از:

بخش ترمیم

قیمت ترمیم با آمالگام یک سطحی (کلاس یک) از ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تا ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ترمیم با آمالگام دو سطحی ( کلاس دو) از ۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تا ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ترمیم با آمالگام سه سطحی (M.O.D ) از ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پین داخل کانال از ۳۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پین داخل عاج از ۳۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت بیداپ آمالگام از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ترمیم با کامپوزیت یک سطحی ( کلاس پنجم) ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تا ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ترمیم با کامپوزیت دو سطحی ( کلاس سه) ۱٫۷۰۰٫۰۰۰تا ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ترمیم با کامپوزیت سه سطحی ( کلاس چهار) از ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تا۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت بلیدآپ کامپوزیت از ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تا۲٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت فایبر پست و ترمیم ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت اسپیلنت هر دندان ۶۰۰٫۰۰۰ تا ۷۵۰٫۰۰۰ ریال

بخش عصب کشی و ریشه

قیمت پالپوتومی ( ارجاع به متخصص) ۷۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درمان ریشه دندان یک کانال از ۱٫۷۰۰٫۰۰۰تا ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال ۰

قیمت درمان ریشه دندان دو کانال از۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تا ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درمان ریشه دندان سه کانال از۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تا ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درمان ریشه دندان مجدد یک کانال از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰تا ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درمان ریشه دندان مجدد دو کانال از۲٫۹۰۰٫۰۰۰تا ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درمان ریشه دندان مجدد سه کانال از ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تا ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت رزکسیون آپیکال دندان های خلفی یک ریشه۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تا ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت رزکسیون آپیکال دندان های خلفی دو ریشه از ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تا۴٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت رزکسیون آپیکال دندان های خلفی سه ریشه از ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تا۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درمان ریشه هر کانال اضافی از ۶۰۰٫۰۰۰ تا۷۰۰٫۰۰۰ ریال

درناژ آبسه داخل دهانی از ۵۰۰٫۰۰۰ تا ۶۰۰٫۰۰۰ ریال

خارج کردن پین از ۶۰۰٫۰۰۰ تا ۶۰۰٫۰۰۰ ریال

درمان پرفوراسیون با MTA  ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درمان ریشه مجدد هر کانال اضافه  از ۷۰۰٫۰۰۰ تا۷۵۰٫۰۰۰ ریال

بخش جراحی

جراحی لثه

قیمت کورتاژ هر فک از۷۵۰٫۰۰۰ تا۸۵۰٫۰۰۰ ریال

جراحی پیوند لثه به ازاء هر دندان از ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

جراحی افزایش طول تاج به ازاء هر دندان۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت فرنکتومی۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تا ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ریال

قیمت دیستال وج از ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تا ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت همی سکشن از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تا۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ژنژیوکتومی ۴/۱ دهان از۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

جراحی لثه بطریق فلپ ۶/۱ دهان از ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تا۳٫۷۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت جرمگیری دو فک  ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت بروساژ هر فک ۱٫۵۰٫۰۰۰ ریال

آمپوتاسیون ریشه( هر ریشه) از ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تا۲٫۸۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت کشیدن دندان از ۹۰۰٫۰۰۰ تا۱٫۱۵۰٫۰۰۰ ریال

جراحی فک و صورت

قیمت کشیدن دندان دائمی قدامی از ۶۰۰٫۰۰۰ تا۷۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت کشیدن دندان دائمی خلفی از ۷۵۰٫۰۰۰تا۹۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت کشیدن دندان عقل معمولی از ۹۰۰٫۰۰۰ تا۱٫۱۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت کشیدن دندان نهفته در نسج نرم از۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۰۰۰٫۰۰ ریال

قیمت کشیدن دندان نهفته در نسج سخت از ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تا ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت فرنوکتومی از ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تا۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درمان استئیت ( درای ساکت هر جلسه) ۳۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت تومورها و کیست های کوچک داخل استخوان از ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تا۳٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درناژ آبسه داخل دهان از ۵۰۰٫۰۰۰ تا۶۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت آلوئولوپلاستی نیم فک از ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت وستیبولوپلاستی نیم فک از ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تا ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت همی سکشن از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت بیوپسی از نسج نرم از ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تا۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت بیوپسی از نسج سخت از ۲٫۲۰۰٫۰۰۰تا ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت جراحی کانین نهفته از ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تا ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت برداشتن تومورها با کیست نسج نرم از ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تا۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت اکسپوز کردن دندان در نسج نرم از ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تا۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت اکسپوز کردن دندان در نسج سخت از ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تا۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

بخش پروتز دندانی

قیمت پلاک پارسیل آکریلی تا۵ دندان از ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تا۶٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت اضافه کردنهر دندان به پلاک از ۵۰۰٫۰۰۰ تا۶۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پروتز آکریلی تا دو دندان (فیلیر) ۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تا۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پلاک کرومم کبالت هر فک از ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت تعمیر پروتز شکسته ۱٫۵۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ریلاین هر فک از ۱٫۹۰۰٫۰۰۰تا ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت نایت گارد نرم و سخت  ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت هر واحد روکش P.F.M از ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تا۵٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت بریج هر واحد از ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تا ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پست ریختگی هر واحد از ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تا۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت روکش موقت از ۴۵۰٫۰۰۰ تا ۵۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت فایبرپست و ترمیم از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تا۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت دست دندان مصنوعی از ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

https://iranassistance.com/downloads/dental-fee-98.pdf منبع

دسته‌ها
دندانپزشکی کودکان عصب کشی مقالات تخصصی وبلاگ

پالپوتومی چیست ؟

پوسیدگی دندان یک چالش بین المللی بهداشت عمومی در میان افراد بزرگسال بخصوص کودکان است. یک دندان از سه قسمت مینای دندان، تاج دندان و پالپ دندان تشکیل شده است. پالپ دندان قابل دید نیست، لایه ی پالپ متشکل از رگ های خونی، عصب ها و بافت های پیوندی صورتی رنگ است. وظیفه ی پالپ دندان، مواد مغذی را به دندان می رساند و مسئول رشد دندان است.

پالپوتومی یک روش برای درمان پالپ است، زمان که باکتری ها و عفونت به ریشه و عصب دندان ها نرسیده است با روش پالپوتومی حفاظت از عصب و ریشه ی دندان می کند و باکتری ها و عفونت ها را از بین می برد.

روش پالپوتومی برای چه افرادی مناسب است؟

روش پالپوتومی افراد بزرگسال و کودکان با توجه به نظر دندانپزشک مورد استفاده قرار می گیرد. و بیشتر دندانپزشکان روش درمانی پالپوتومی برای کودکان توصیه می کنند. روش پالپوتومی برای درمان دندان های شیری و دائمی به کار میرود.

روش پالپوتومی در بزرگسالان:

از زمانی که علم دندانپزشکی به وجود آمده و پیشرفت کرده، روش پالپوتومی برای از بین بردن میکروب ها و عفونت ها و ماندگاری دندان ها مورد استفاده قرار می گرفت. دندانپزشک پالپ را از تاج دندان برمیدارد و داخل دندان را با موادهای پرکردنی مثل آمالگام یا کامپوزیت پر می کند و در نهایت پالپ در ریشه ی دندان باقی می ماند. اما امروزه روش های بسیار برای ازبین بردن میکروب ها استفاده می شود و کمتر دندانپزشکی از این روش برای بزرگسالان انجام دهد.

روش پالپوتومی در اطفال و کودکان

بیشتر دندانپزشکان روش پالپوتومی را برای کودکان انجام می دهند. پوسیدگی زودرس در میان کودکان مشکل جدی در سلامت عمومی است. هنگامی که پوسیدگی دندان در قسمت پالپ باشد، اشکال مختلفی برای درمان و ترمیم پالپ دندان  استفاده می شود یکی از درمان های مختلف، پالپوتومی است. درمان انتخابی پالپوتومی دندان اصلی را نگه می دارد و از بین بردن دندان جلوگیری می کند.

پالپوتومی دندان های شیری

پالپوتومی دنـدانهـای شـیری یکـی از درمـان هـای شـایع و روزمره در دندانپزشکی کودکان است که بـا انجـام دقیـق و مناسب این درمـان، مـی تـوان دنـدان مـورد نظـر را از درد ، عفونت و مشکلات دیگر و بالطبع کشیده شدن حتمـی نجـات داد. در توجیه کاربرد این روش باید گفت که بافت پالـپ تـاج که در مجاورت بـاز شـدگی ناشـی از پوسـیدگی قـرار دارد . معمولاً حاوی میکروارگانیـسم بـوده و علایمـی از آمـاس و تغییرات دژنراتیو در آن مشاهده میشود که مـی  تـوان بافـت غیرطبیعی را برداشت و این امکان را فراهم آورد کـه فراینـد التیام در مدخل کانال پالپ یعنی در ناحیهای که اساساً پالـپ طبیعی وجود دارد به وقوع بپیوندد. درمان پالپوتومی معمولاً به روش دارویی و با استـفاده از فرموکرزول با نام تجاری Buckley و با غلظت یک پنجم کـه به منظور ایجاد اثر فیکساتیو بر نسج پالپی به مـدت ۵ دقیقـه بر روی نسج پالپ قرار داده میشود، صـورت مـی گیـرد.

مراحل پالپوتومی

 1. زمانی که کودکتان را به نزد دندانپزشک می برید دندان های کودک شما را معاینه می کند و عکس رادیوگرافی از دندان مورد نظر می گیرد که داخل دندان، پالپ دندان را مشاهده می کند.
 2. دندانپزشک بعد از معاینه، دندان مورد نظر را بی حسی می کند. برای کودکانی که بی قرار هستند بیهوش کننده های که مخصوص دندانپزشکی، استفاده می کند.
 3. در طول درمان پالپوتومی ابتدا دندانپزشک با استفاده از رابر بند دندان را از سایر قسمت های دهان جدا خواهد کرد یا به اصطلاح با رابردم ایزوله می شود.
 4. دندانپزشک از ابزار های مخصوص قسمت های پوسیده و باکتری را پاکسازی می کند. و بخش های باقی مانده با دارو استرلیزه می کند.
 5. دندانپزشک برای اینکه پالپ دندان به طور کامل مشاهده کند، تمام پوسیدگی ها و مینای دندان را برمیدارد؛ شاید احساس درد در این مرحله کنید.
 6. هنگامی که دندانپزشک پالپ دندان را درمان کرد، مواد آمالگام و کامپوزیت پر می کند. بعد از چند ماه به دندانپزشک مراجعه کنید دچار عفونت نشده باشید.

از روش پالپوتومی چه مواد دندانپزشکی استفاده می کنند؟

متداول ترین مواد مورد استفاده در پالپوتومی عبارتنداز: فرموکرزل، اوژنول، سولفاتفریک و هیدروکسیدکلسیم استفاده می شود. مواد محکم تر و با دوام تر اکسید معدنی   (MTA) اما این مواد گرانتر از مواد های دیگر است. برای پرکردن دندان از مواد آمالگام و کامپوزیت استفاده میشود.

چه زمانی بفهمیم دندان ما نیاز به پالپوتومی دارد؟

 • التهاب در لثه
 • درد دائمی در ناحیه دندان
 • درد های شدید شبانه
 • حساسیت دندان به گرما و سرما
 • تورمدر اطراف دندان و لثه
 • لق شدن غر منتظره ی دندان

هزینه ی پالپوتومی دندان چه قدر است؟

هزینه ها در روش پالپوتومی نسبت به عصب کشی ارزان تر است. تعرفه ی هزینه ی پالپوتومی در سال ۹۸ هفتصدهزار ریال است.

دسته‌ها
دندانپزشکی کودکان

پنج سوال رایج والدین برای دندان درآوردن کودکان

دندان درآوردن یکی از مهم ترین دغدغه های پدر و مادران است. همه ی پدر و مادر ها خاطره های شیرین و تلخی از دندان درآوردن کودکان خود دارند. دندان درآوردن یک اتفاق طبیعی است؛ در این مقاله سوال هایی که پدر و مادران عزیز در ذهن خود درباره دندان درآوردن کودکان دارند، مطرح کردیم.

 

رویش دندان های شیری در چه زمانی آغاز می شود؟

شکل گیری زمان رویش دندان های شیری از زمانی که نوزادان در رحم مادر هستند. زمانی که ماردان عزیز، باردار هستند؛ دندان های نوزادان که پایه ی اصلی دندان های شیری هستند، ایجاد شده است. البته به ندرت است که نوزادان با یک یا دو دندان به دنیا می آیند. یا در طول چند هفته های اول زندگی خود دندان درمی آیند. رویش دندان نوزادان از ۶ ماهگی آغاز می شود و تا ۳ سالگی ادامه می یابند. زمانی که کودکان سه ساله شوند باید ۲۰ دندان شیری داشته باشند.

ترتیب رشد دندان های شیری کودکان چگونه است؟

 

 1. اولین دندان های شیرین کودکان عزیزمان، دو دندان پیشین میانی فک پایین هستند. اکثر اوقات ۶ تا ۱۰ ماهگی دندان ها رویش می کنند.
 2. رویش دو دندان پیشین میانی فک بالا که معمولا بین۸ تا۱۳ ماهگی اتفاق می افتد.
 3. دندان های پیشین کناری فک بالا و پایین معمولا بین ۸ تا۱۶ ماهگی رویش می یابند. در اکثر موارد دندان های فک پایین تمایل به رویش زودتر دارند.
 4. دندان های آسیاب اول شیری فک پایین و بالا معمولا بین ۱۳ تا۱۹ ماهگی رویش می یابند.
 5. دندان های نیش شیری فک بالا و پایین معمولا بین ۱۶ تا ۲۳ ماهگی رویش می یابند.
 6. در آخر دندان های آسیاب دوم شیری بین سن ۲۵ تا ۳۳ ماهگی رویش می بابند.

اگر نوزادتان دیر تر از این زمان های ذکر شده دندان درآورد اما رشد استخوانی، موها و پوستی طبیعی بود جای نگرانی نیست. اما اگر کودکتان در تولد یک سالگی دندانی درنیاورده است، حتما  او را به نزد پزشک ببرید.

چگونه متوجه بشویم نوزادمان دارد، دندان در می آورد؟

علائم دندان درآوردن در نوزادان متفاوت است. در بعضی از نوزادان بدون هیچ درد و ناراحتی، دندان هایشان درمی آورند. ولی بعضی از نوزادان بسیار با سختی و ناراحتی دندان هایشان رشد می کنند.

هنگام رویش دندان در نوزادان و کودکان نوپا زیر دیده می شود:

 • بی قراری در طول روز
 • کاهش خواب به علت ناراحتی لثه
 • امتناع از خوردن مواد غذایی به دلیل در منطقه لثه
 • انگشت هایشان را بیش از حد می مکند.
 • مالیدن لثه ها.
 • دست های کوچکشان را در دهانشان می گذارند یا هر چیزی که نزدیکش باشد را گاز می زند.
 • مالش گونه و منطقه گوش به عنوان یک نتیجه از درد راجعه در طول درآمدن دندان آسیا
 • افزایش بزاق و خارج شدن آن از دهان
 • در برخی از نوزادان افزایش خفیفی در درجه حرارت بدن ۳۸٫۳ درجه سانتیگراد رخ دهد.
 • قدرت بی اشتهایی
 • لثه در محل دندان قرمز و متورم است.

چه علائمی پدر و مادر ها به اشتباه  برای دندان درآوردن نوزادشان بیان می کنند؟

 

 • بهانه گیری مشخص شده
 • اسهال
 • علائم سرماخوردگی
 • تب، رویش دندان یک فرایند طبیعی است و ارتباطی با تب و اختلالات سیستماتیک توجیه نیست. هر تب بیش از ۱۰۱F ارتباطی با دندان درآوردن ندارد.
 • بیماری های مثل تشنج، عفونت گوش و عفونت دستگاه تنفسی نسبت می دهند
 • آبریزش بینی و سرفه
Baby boy posing for his first portrait

برای کاهش درد دندان درآوردن کودکتان چه روش هایی توصیه می شود؟

لثه های نرم و کوچک نوزادان تحمل درد، دندان درآوردن را ندارند. و این دوران را با بی قراری و مریضی میگذرانند. و ما برای شما راه حل هایی می آوریم تا درد، دندان آوردن کودکان عزیز شما را کاهش و تسکین دهد.

·         پارچه حوله ای و نم دار

پارچه حوله ای خیس و سرد راهی برای کاهش درد کودک می شود. این پارچه ها را روی لثه های کودک قرار دهید تا بجود. میتوانید یک تکه یخ را در لای پارچه ها بگذارید و محکم دهید. کودکتان به لثه هایش میمالد و دردش را تسکین می دهد.

پارچه را در چای بابونه خیس کیند و در یخچال قرار دهید تا سرد و خنک بماند.

·         لثه کودک را بمالید

دستاهایتان را به خوبی بشورید و انگشتتان را بر روی لثه ی کودک بمالید. فشار دادن می تواند درد دندان درآوردن را کاهش می دهد.

·         از غذاهای سفت استفاده کنید

خوراکی ها و میوه های منجد می تواند درد ناشی از دندان درآوردن را کاهش دهد. مثل خیار یا هویج یا سیب منجد را تکه تکه کنید تا کودکتان آنها را گاز بزند و روی لثه هایش بمالد و حتما حواستان به خوردن کودک باشد مبادا در گلویش بپرد و دچار خفگی شود.

·         از دندانگیر ها استفاده کنید

دندانگیرها برای کاهش درد دندان درآوردن بسیار کمک می کند. دندانگیر های لرزان که با گاز گرفتن کودک، شروع به لرزش می کند این مسئله بسیار دوست داشتنی و خوشایند هست. و می توانید دندان گیر ها را در یخچال بگذارید تا سرد شود وقتی کودک به لثه هایش می مالد دردش را تسکین می دهد.

نکته بسیار مهم زمانی که از دندان گیرها برای کودکتان استفاده می کنید. رعایت بهداشت آن و جنسی که از آن تهیه می شود را توجه و دقت کنید. جنس دندان گیرها طوری باشد که بتوانید شستوشو، جوشانده و استریل شود. و دندان گیرها فرم دهان بچه ها را تغییر نمی دهد. و با رعایت بهداشت، بهترین وسیله برای کاهش درد دندان درآوردن کودکان است.

·         داروهای مسکن

اگر هیچ روش ذکر شده در بالا به کودکتان برای کاهش درد دندان درآوردن کمکی نکرده است. با توصیه ی پزشک می توانید از دارو های مسکن و ژل های بی حسی استفاده کنید.

داروهای گیاهی هم می تواند به کاهش درد دندان درآوردن کمک کند. دارو های گیاهی عبارتند از: گل رز، بابونه و گل میخک

این گیاهان را مثل چای دم کنید و پارچه ی نرمی را آغشته به چای گل رز یا بابونه یا میخک کنید و در یخچال بگذارید تا سرد شود. پارچه را آرام بر روی لثه های کودکتان بمالید تا دردش تسکین دهد.