دسته‌ها
ارتودنسی ایمپلنت بهداشت دهان و دندان پروتز ترمیم یا پر کردن دندان دندانپزشکی کودکان طراحی لبخند عصب کشی مقالات عمومی وبلاگ

تعرفه ی دندانپزشکی سال ۹۸

کیلینک های دندانپزشکی بخش های مختلفی برای درمان دهان و دندان دارند و متخصصان حرفه ایی و باتجربه در کلینیک های دندانپزشکی مشغول هستند. یکی از مهم ترین درخواست بیماری بهترین خدمات و قیمت ارزان خدماتی که به آن ها ارائه می شود. در این مقاله سعی داریم تعرفه های دندانپزشکی سال ۹۸ به شما معرفی کنیم.

بخش کلینیک کودکان

مهم ترین بخش کلینیک کودکان است چون کودکان آینده را می سازند و باید همیشه مراقب سلامت جسم و روح بخصوص سلامت و بهداشت دهان و دندان آن ها را توجه کنیم.

کشیدن دندان کودکان:  کشیدن دندان شیری قدامی ۴۵۰٫۰۰۰ تا۵۵۰٫۰۰۰ ریال

کشیدن دندان شیری خلفی از ۵۵۰٫۰۰۰ تا۶۵۰٫۰۰۰ ریال

ترمیم دندان کودکان:

قیمت ترمیم با آمالگام یک سطحی از ۱٫۴۰۰٫۰۰۰تا ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ترمیم با آمالگام دو سطحی از ۱٫۶۰۰٫۰۰۰تا ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ترمیم با آمالگام سه سطحی از ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ترمیم با کامپوزیت با گلاس آیونومر یک سطحی و با کلاس سه از۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تا۱٫۹۰۰٫۰۰ ریال

قیمت  ترمیم با کامپوزیت با گلاس آیونومرنو دو سطحی و با کلاس چهار از ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۱۰۰٫۰۰ ریال

قیمت ترمیم با کامپوزیت با گلاس آیونومر سه سطحی ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

خدمات دیگر کلینیک دندانپزشکی کودکان

قیمت پالپوتومی دندان شیری از ۷۵۰٫۰۰۰ تا۹۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پالپکتومی دندان شیری قدامی از ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تا۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پالکیتومی دندان شیری  خلفی از ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تا ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت روکش استیل s.s.c 1.800.000 تا ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

فلوراید تراپی هر فک با بروساژ از ۶۰۰٫۰۰۰ تا ۷۰۰٫۰۰۰ ریال

پلاک فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه ( بندولوپ) از ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تا ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

پلاک فضا نگهدارنده ثابت دو طرفه ( لیتگوال ارچ) از ۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تا۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

 قیمت فیشور سیلانت

فیشورسییلان یکی از مهم ترین که میتوانیم از دندان کودکمان مراقبت کنیم در آینده دچار پوسیدگی نداشته باشیم. قیمت فیشور سیلانت هر دندان از ۹۰۰٫۰۰۰ تا ۱٫۱۵٫۰۰۰ ریال

بخش کلینیک بزرگسالان

کلینیک بزرگسالان از بخش های متنوعی تقسیم شده تا خدمات مناسبی را به بیماران عزیز ارائه دهند. این کلینک ها عبارتند از:

بخش ترمیم

قیمت ترمیم با آمالگام یک سطحی (کلاس یک) از ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تا ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ترمیم با آمالگام دو سطحی ( کلاس دو) از ۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تا ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ترمیم با آمالگام سه سطحی (M.O.D ) از ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پین داخل کانال از ۳۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پین داخل عاج از ۳۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت بیداپ آمالگام از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ترمیم با کامپوزیت یک سطحی ( کلاس پنجم) ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تا ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ترمیم با کامپوزیت دو سطحی ( کلاس سه) ۱٫۷۰۰٫۰۰۰تا ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ترمیم با کامپوزیت سه سطحی ( کلاس چهار) از ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تا۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت بلیدآپ کامپوزیت از ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تا۲٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت فایبر پست و ترمیم ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت اسپیلنت هر دندان ۶۰۰٫۰۰۰ تا ۷۵۰٫۰۰۰ ریال

بخش عصب کشی و ریشه

قیمت پالپوتومی ( ارجاع به متخصص) ۷۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درمان ریشه دندان یک کانال از ۱٫۷۰۰٫۰۰۰تا ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال ۰

قیمت درمان ریشه دندان دو کانال از۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تا ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درمان ریشه دندان سه کانال از۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تا ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درمان ریشه دندان مجدد یک کانال از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰تا ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درمان ریشه دندان مجدد دو کانال از۲٫۹۰۰٫۰۰۰تا ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درمان ریشه دندان مجدد سه کانال از ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تا ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت رزکسیون آپیکال دندان های خلفی یک ریشه۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تا ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت رزکسیون آپیکال دندان های خلفی دو ریشه از ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تا۴٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت رزکسیون آپیکال دندان های خلفی سه ریشه از ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تا۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درمان ریشه هر کانال اضافی از ۶۰۰٫۰۰۰ تا۷۰۰٫۰۰۰ ریال

درناژ آبسه داخل دهانی از ۵۰۰٫۰۰۰ تا ۶۰۰٫۰۰۰ ریال

خارج کردن پین از ۶۰۰٫۰۰۰ تا ۶۰۰٫۰۰۰ ریال

درمان پرفوراسیون با MTA  ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درمان ریشه مجدد هر کانال اضافه  از ۷۰۰٫۰۰۰ تا۷۵۰٫۰۰۰ ریال

بخش جراحی

جراحی لثه

قیمت کورتاژ هر فک از۷۵۰٫۰۰۰ تا۸۵۰٫۰۰۰ ریال

جراحی پیوند لثه به ازاء هر دندان از ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

جراحی افزایش طول تاج به ازاء هر دندان۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت فرنکتومی۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تا ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ریال

قیمت دیستال وج از ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تا ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت همی سکشن از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تا۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ژنژیوکتومی ۴/۱ دهان از۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

جراحی لثه بطریق فلپ ۶/۱ دهان از ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تا۳٫۷۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت جرمگیری دو فک  ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت بروساژ هر فک ۱٫۵۰٫۰۰۰ ریال

آمپوتاسیون ریشه( هر ریشه) از ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تا۲٫۸۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت کشیدن دندان از ۹۰۰٫۰۰۰ تا۱٫۱۵۰٫۰۰۰ ریال

جراحی فک و صورت

قیمت کشیدن دندان دائمی قدامی از ۶۰۰٫۰۰۰ تا۷۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت کشیدن دندان دائمی خلفی از ۷۵۰٫۰۰۰تا۹۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت کشیدن دندان عقل معمولی از ۹۰۰٫۰۰۰ تا۱٫۱۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت کشیدن دندان نهفته در نسج نرم از۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۰۰۰٫۰۰ ریال

قیمت کشیدن دندان نهفته در نسج سخت از ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تا ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت فرنوکتومی از ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تا۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درمان استئیت ( درای ساکت هر جلسه) ۳۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت تومورها و کیست های کوچک داخل استخوان از ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تا۳٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت درناژ آبسه داخل دهان از ۵۰۰٫۰۰۰ تا۶۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت آلوئولوپلاستی نیم فک از ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تا ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت وستیبولوپلاستی نیم فک از ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تا ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت همی سکشن از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت بیوپسی از نسج نرم از ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تا۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت بیوپسی از نسج سخت از ۲٫۲۰۰٫۰۰۰تا ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت جراحی کانین نهفته از ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تا ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت برداشتن تومورها با کیست نسج نرم از ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تا۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت اکسپوز کردن دندان در نسج نرم از ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تا۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت اکسپوز کردن دندان در نسج سخت از ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تا۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

بخش پروتز دندانی

قیمت پلاک پارسیل آکریلی تا۵ دندان از ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تا۶٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت اضافه کردنهر دندان به پلاک از ۵۰۰٫۰۰۰ تا۶۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پروتز آکریلی تا دو دندان (فیلیر) ۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تا۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پلاک کرومم کبالت هر فک از ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت تعمیر پروتز شکسته ۱٫۵۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت ریلاین هر فک از ۱٫۹۰۰٫۰۰۰تا ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت نایت گارد نرم و سخت  ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت هر واحد روکش P.F.M از ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تا۵٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت بریج هر واحد از ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تا ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت پست ریختگی هر واحد از ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تا۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت روکش موقت از ۴۵۰٫۰۰۰ تا ۵۵۰٫۰۰۰ ریال

قیمت فایبرپست و ترمیم از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تا۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت دست دندان مصنوعی از ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

https://iranassistance.com/downloads/dental-fee-98.pdf منبع

دسته‌ها
ارتودنسی وبلاگ

چهار نکته ی مهم درباره ی ارتودنسی نامرئی

با پیشرفت تکنولوژی در حوزه ی علم دندانپزشکی روش های جدید و نوینی برای بهبود سریع تر و راحت تر در درمان بیماری های دهانی و دندان به وجود آمده است. یکی از ابزار ها و علم جدید در دندانپزشکی، در حوزه ی تخصص ارتودنسی است به نام ارتودنسی نامرئی است. زمانی نام ارتودنسی را میبریم در ذهن افراد ارتودنسی های فلزی که ظاهر ناخوشیندی در افراد ایجاد می کند را به یاد می آورند.

۱٫    ارتودنسی نامرئی چیست؟

ارتودنسی نامرئی روش نوینی برای اصلاح طراحی لبخند و ردیف دندان ها است. اکثر افراد بزرگسال تمایل بیشتری برای درمان دندان ها در حوزه ی ارتودنسی از روش ارتودنسی نامرئی دارند. زیرا بزرگسالان در جوامع حظور دارند ارتودنسی های معمولی که با براکت ها فلزی ظاهری ناخوشایند دارند و ارتودنسی های نامرئی بدون اینکه افراد متوجه بشوند فقط از فاصله ی نزدیک این نوع ارتودنسی مشخص است.

۲٫    مراحل انجام ارتودنسی نامرئی

 1. قبل از اینکه متخصص ارتودنسی دندان های بیمار را معاینه می کند ابتدا عکس رادیولوژی دندان بیمار را می بیند و دندان را به طور کامل معاینه می کند.
 2. دندانپزشک روش های مختلف ارتودنسی را برای بیمار توضیح و شرح می دهد.
 3. بیمار بر اساس صحبت های دکتر و موقعیت خود روش ارتودنسی نامرئی را انتخاب می کند.
 4. متخصص ارتودنسی تمامی دندان های بیمار را اسکن می کند.
 5. ارتودنسی نامرئی را با نرم افزار سه بعدی طراحی می کنند و در بخش لابراتور قالب های ژله ای ارتودنسی نامرئی را می سازند.
 6. تمام جلساتی که بیمار در طول درمانش به کلینیک دندانپزشکی مراجعه کنند دندانپزشک برنامه ریزی می کند. تعداد جلسات مراجعه برای تعویض الاینرها در این نوع ارتودنسی، مدت زمان درمانی ارتودنسی نامرئی و هزینه درمان ارتودنسی نامرئی با بیمار صحبت می شود.
 7. یکی مهم ترین تاثیرگذاری در ارتودنسی دندان ها، رعایت نکات بهداشتی است. وسیله ی ارتودنسی هر کدام از روش هایی چون سیم و براکت و الاینر باشند، عامل تجمع باکتری در میان دندان ها می شود؛ رعایت بهداشت دهان و دندان به روند بهبودی درمان ارتودنسی و جلوگیری از پوسیدگی دندان ها با اهمیت است.
 8. وسیله ی ارتودنسی نامرئی را در دهان بیمار نصب می کنند. یکی از بارزترین ویژگی های ارتودنسی نامرئی، الاینر های پلاستیکی شیشه ای و شفافی است، غیر قابل مشاهده بودن این ارتودنسی ها می شود.
 9. با مراجعات منظم به متخصص ارتونسی و تعویض الاینر ها از میزان روند درمان و تاثیر مثبت آن بر روی دندان اطلاع کسب کنید.
 10. آخرین مرحله ارتودنسی نامرئی تثبیت درمان ارتودنسی نامرئی با استفاده از دستگاه های نگهدارنده یا رتینر است. پس از گذشت طول درمان ارتودنسی به مدت ۶ تا ۲۴ ماه و تاثیر مثبت ارتودنسی نامرئی باید الاینر ها را از دهان خارج کرد.

۳٫    مزایای ارتودنسی نامرئی

 1. مهم ترین مزایای ارتودنسی نامرئی، شفاف و بی رنگ بودن آن است که فرد در جامعه قرار می گیرد احساس ناراحتی بابت سیم های ارتودنسی نمی کند چون ارتودنسی نامرئی دیگر سیمی و بریس های فلزی ندارد.
 2. قابل متحرک بودن ارتودنسی نامرئی، زمانی که می خواهید خوراکی و غذایی میل کنید به راحتی دستگاه ارتودنسی نامرئی برا برمیدارید و غذایتان را با خیال راحت میل کنید.
 3. اگر می خواهید نتیجه ی خوبی از ارتودنسی نامرئی داشته باشید حداقل در روز ۲۲ ساعت در دهانتان باشد.
 4. متحرک بودن ارتودنسی نامرئی در بهداشت دهان و دندان به راحتی انجام می شود. در زمان مسواک زدن و اسفاده از نخ دندان، دستگاه ارتودنسی نامرئی را از دهان خود بیرون می اورید.
 5. با تکنیک ارتودنسی اینویزالاین شما می‌توانید زمان کمتری را برای مراجعه به مطب متخصص دندانپزشک خود صرف کنید. در این روش برای نگهداری و معاینه آن کافی است به طور میانگین هر ۶ هفته یکبار به دندانپزشک مراجعه کنید. راه‌های دیگر برای اصلاح دندان‌ها می‌تواند زمان بیشتری بگیرد و تعداد دفعات ملاقات با دندانپزشک مربوطه را افزایش دهد.
 6. ارتودنسی های فلزی ۳ الی ۵ سال طول درمان می انجامد. تا نتیجه نهایی به دست بیاید ولی ارتودنسی های نامرئی فقط یک طول می کشد تا دندان ها مرتب و اصلاح شوند. در ابتدا برنامه کامپیوتری طراحی سه بعدی انجام می دهد، طول درمان را هم اطلاع می دهد که هر بیمار چه قدر زمان طول می کشد تا دندان هایش اصلاح شوند.

۴٫    معایب ارتودنسی نامرئی

 1. یکی از مهم ترین معایب روش ارتودنسی نامرئی هزینه ی بالای آن است.
 2. ارتودنسی نامرئی را حداقل ۲۲ ساعت در روز باید در دهان باشد فقط در زمان مسواک زدن و غذا خوردن باید بیرون بیاورید. اگر این روند را انجام ندهید طول درمانی بیشتری نیاز دارد.
 3. زمانی که اولین بار ارتودنسی نامرئی را در دهانتان می گذارید احساس درد می کنید و زمانی که الاینر ها را هم تعویض می کنید این احساس درد ناشی از فشار لاینرها بر روی دندان تان است بیشتر می شود. با تجویز دکتر دندانپزشک می توانید از مسکن استفاده کنید.
 4. در بعضی از افراد ناراحتی جزئی در گفتار به وجود می آید که با گذر زمان بهبود می آید.
 5. بسیاری از مشکلات دندانی شدید و اسکلتال ( استخوانی) با این روش قابل حل نیست .
 6. احتمال گم شدن ارتودنسی نامرئی وجود دارد.
دسته‌ها
ارتودنسی وبلاگ

در چه مواردی دندان‌های شما نیاز به ارتودنسی دارند؟

نیاز به ارتودنسی ممکن است در هر سنی رخ دهد، برای کودکان، بزرگسالان و حتی کسانی که در جوانی از براکت‌ها استفاده کرده باشند. دلیل اصلی این موضوع اینست که دندان‌ها بیش از آن‌چه که فکر می‌کنید متحرک هستند. در واقع، دندان‌ها در مقابل رفتارهای طبیعی هم‌چون جویدن و گاز زدن این عکس‌العمل را از خود نشان می‌دهند.

به دلایل مختلف دندان‌ها نمی‌توانند هماهنگی مناسبی در این حرکت‌ها داشته باشند و همین امر موجب نامرتبی و عدم هماهنگی آن‌ها می‌شود. رفتارهایی مانند مکیدن انگشت و یا حرکت‌های غیرمعقول زبان این نامرتبی را تشدید می‌کنند. به همین دلیل است که توصیه می‌شود چک‌آپ ارتودنسی در حدود ۷ سالگی بررسی گردد.

درآوردن دندان‌ در فضای بالای لثه

زمانی‌که یکی از دندان‌های شما در جای اشتباهی از لثه دربیاید، نیاز به ارتودنسی پیدا خواهید کرد. در چنین شرایطی از درمان‌های ارتودنسی و گسترش قوس دندانی یا فک استفاده می‌شود. در برخی موارد هم نیاز هست تا یکی از دندان‌های دائمی کشیده شود که باید با نظر متخصص اقدام کرد.


درآوردن دندان‌ در فضای بالای لثه

کراس بایت یا داخل‌تر بودن دندان‌های بالا نسبت به فک پایین

دندان‌های بالا در یک فک سالم به گونه‌ای جای گرفته‌اند که اندکی جلوتر از دندان‌های پایین قرار می‌گیرند. اما اگر عارضه کراس بایت بروز یابد، طرز قرار گرفتن دندان‌ها در یک بخش از دهان به گونه‌ای می‌شود که این نظم به هم می‌خورد. خوشبختانه امروزه به کمک درمان ارتودنسی مدرن می‌توان کراس بایت را با موفقیت اصلاح کرد.

کراس بایت یا داخل‌تر بودن دندان‌های بالا نسبت به فک پایین

کراودینگ یا نامرتبی دندان‌ها

نامرتبی دندان ها یا کراودینگ نیز یکی از ناهنجاری های شایع دهان و دندان است که می‌تواند پیامدهای زیادی داشته باشد. شدت این ناهنجاری به عوامل مختلفی بستگی دارد. معمول ترین آن به دلیل متفاوت بودن اندازه فک ها و اندازه دندان ها ایجاد میشود. زمان که دندان هایی با سایزهای بزرگتر از معمول در فک هایی کوچکتر از معمول دچار کمبود فضای لازم جهت رشد می شوند مجبور به ایجاد درهم رفتگی بیش از حد دندان ها می شوند. در بعضی افراد این نامرتبی دندان ها معمولی است اما در بعضی افراد شرایط پیچیده تر و حاد تر میشود بطوری که بیمار دچار احساس درد شدیدی در فک و دندان های خود می شود.

کراودینگ یا نامرتبی دندان‌ها

نیاز به ارتودنسی به دلیل فضای اضافی بین دندان‌ها

عدم انطباق بین اندازه استخوان ها ی فک و اندازه دندان ها می تواند باعث بوجود آمدن فضای اضافی بین دندان ها شود. در اغلب موارد این فاصله را می توان در بین دو دندان فوقانی مشاهده کرد. درمان های متعددی را می توان برای ازبین بردن فاصله بین دندان ها پیشنهاد کرد. این درمان ها بسته به نوع و شدت این بیماری متفاوت است.

در صورتی که برای درمان این مشکل، ارتودنسی پیشنهاد شود به طور معمول این فاصله برای همیشه بسته باقی می ماند.

فضای اضافی بین دندان‌ها

اپن بایت یا به هم نرسیدن دندان

اپن بابت یا به هم نرسیدن دندان‌ها می‌تواند مشکلات جدی برای زندگی شما ایجاد کند. در حقیقت مشکل اپن بایت می‌تواند بر نحوه قرار گرفتن دندان‌ها بر روی یکدیگر و توانایی جویدن غذا تاثیر منفی داشته باشد. به همین دلیل، نیاز به درمان‌های ارتودنسی است که پزشک شما در صورت نیاز پیشنهادات لازم را ارائه خواهد کرد.

اپن بایت یا به هم نرسیدن دندان

اوربایت یا جلو بودن دندان های فک بالا

اوربایت (overbite) به معنای جلوبود دندان‌های بالا نسبت به فک پایین است که یکی از حالت‌های ممکن نامرتبی دندان‌ها و یا اورجت (overjet) محسوب می‌شود. این مشکل در بین افراد بسیار شایع است و بسیاری از افراد ممکن است این مشکل را داشته باند اما در عین حال خودشان از این موضوع باخبر نباشند چرا که میزان جلو بودن دندان‌های فک بالایی آنها به حدی جدی و شدید نیست که به خاطر آن به دندانپزشک مراجعه کنند.

اوربایت دارای دو نوع اصلی می‌باشد: اسکلتی و دندانی. اوربایت دندانی به نامرتبی دندان‌ها مربوط می‌شوند و با درمان‌هایی نظیر ارتودنسی قابل حل هستند. اوربایت اسکلتی به استخوان‌بندی و نحوه‌ی قرارگیری فک‌ها بر روی هم مربوط شده و در اغلب موارد به خاطر بزرگ بودن یا جلو بودن فک بالایی ایجاد می‌شوند.

اورجت یا جلوزدگی دندانی

اورجت اغلب در اثر عدم تناسب رشد فک پایین با فک بالا ایجاد می شود. در نتیجه فک پایین کمی عقب تر از فک بالا می ماند و دندان های پیشین بیرون می زنند. در اصطلاح ارتودنسی از آن به مال اکلوژن کلاس II نیز یاد می شود. این دسته مال اکلوژن بسیار رایجی است. تخمین زده می شود که بیش از ۲۵ درصد جمعیت به این نوع ناهنجاری ها مبتلا باشند.

آندربایت جلو بودن دندان‌ها و فک پایین

اختلال آندر بایت اصطلاحا به وضعیتی گفته می شود که در آن دندان های پیشین فک پایین جلوتر از دندان های فک بالا هستند. شدت اختلال طیفی از خفیف تا شدید را در بر می گیرد. در شدت خفیف دو ردیف دندان تقریبا با هم تماس دارند. اما در وضعیت شدید فاصله دو ردیف دندان ها بسیار زیاد است.

آندربایت جلو بودن دندان‌ها و فک پایین
دسته‌ها
ارتودنسی

آیا درمان ارتودنسی دندان، محدودیت سنی دارد؟

آیا ارتودنسی محدودیت سنی دارد؟ نه‌خیر! هیچ محدودیت سنی، برای استفاده از درمان ارتودنسی دندان وجود ندارد. در حالی که دوران کودکی، زمان‌ مناسب‌تری برای مرتب کردن دندان‏‌ها و مشکلات فک می‌باشد اما این جمله به این معنی نیست که ارتودنسی در سنین بالاتر نمی‎تواند مشکلات مربوط به دندان‌های شما رفع کند.

سن، فاکتور مهمی برای درمان ارتودنسی دندان نمی‌باشد. بصورت ایده‌آل، دندان‌‏های شما باید مثل دکمه‏‌های پیانو در کنار هم مرتب قرار گرفته باشند. اما متاسفانه بیشتر مردم از بهم‌ریختگی، شلوغی، نامرتبی و کجی دندان‎ها رنج می‌برند. تمیز کردن دندان‎های نامرتب و بهم ریخته، می‎تواند کار سختی باشد و همین احتمالا، پوسیدگی دندان‎ها و بیماری لثه را بالاتر می‌برد.

اگر فک و دندان‏‌های شما، به درستی روی هم قرار نگیرند، به اصطلاح گفته می‎شود که شما دچار مال اکلوژن هستید. یعنی دندان‎های شما هم‌تراز نیستند و به طور صحیح روی هم قرار نگرفته‌اند. مال اکلوژن می‎تواند باعث ایجاد مشکلاتی در غذا خوردن و جوییدن شما شود. همینطور مال اکلوژن می‎تواند روی تلفظ لغات تاثیر بگذارد و حتی باعث درد ناشی از صورتت‎تان نیز شود.

اگر چه دوره‏‌ی کودکی زمان مناسبی برای تغییر موقعیت دندان و فک می‎باشد ولی بیشتر بزرگسالان نیز می‎توانند از ارتودنسی دندان استفاده کنند و نتیجه‌‏ی عالی را بگیرند. اما به هر حال در دوره‏‎ی بزرگسالی برخی مشکلات نیز وجود دارد که شما باید آن‎ها را در نظر بگیرید.

 • استخوان فک در بزرگسالان به طور کامل رشد کرده است، بنابراین برخی تغییرات ساختاری نمی‌تواند بدون جراحی انجام شود.
 • پروسه ارتودنسی در دوره‌‏ی بزرگسالان نسبت به کودکان و نوجوانان طولانی‌تر می‌باشد. البته طول درمان از فردی به فرد دیگر متفاوت است و به طور متوسط حدود دو سال طول می‎کشد.
 • سلامت دهان و دندان‏‌های شما باید قبل از درمان ارتودنسی به طور کامل بررسی شود تا مطمئن شوید که دچار بیماری لثه و تحلیل استخوان‎های فک نمی‌باشید.
آیا ارتودنسی محدودیت سنی دارد؟
آیا ارتودنسی محدودیت سنی دارد؟

سن ایده‌آل برای درمان ارتودنسی دندان: آیا ارتودنسی محدودیت سنی دارد؟

با اینکه درمان ارتودنسی در هر سنی امکان‌پذیر است اما به هر حال شروع زودهنگام آن، می‎تواند نقش مهمی در صرفه‎جویی در هزینه‎ها و مدت زمان درمان داشته باشد. طبق توصیه‎ی انجمن دندانپزشکی آمریکا تمامی کودکان بالای 7 سال باید به دندانپزشک مراجعه کنند تا وضعیت دندان‏های آن‎ها سنجیده شود. به این ترتیب دندانپزشک با مشاهده‏‌ی هر گونه موقعیت نادرست دندان‎های نیش و مشکلاتی در رشد فک و دندان‌ها به شما ارتودنسی پیشگیری را توصیه خواهد کرد.

ارتودنسی در سنین پایین‎تر می‎تواند از هزینه‏‌ها و مشکلات جدی‌تر در آینده جلوگیری کند.

علاوه بر این ارتودنسی کودکان، فضای کافی را برای دندان‎های دائمی باز می‌کند. در واقع تمامی اقدامات پیشگیرانه در این نوع ارتودنسی در نظر گرفته می‌شود تا تا کودک در آینده دندان‌های مرتبی داشته باشد. بنابراین بهترین سن برای درمان ارتودنسی زمانی است که دندان و فک کودک، به اندازه کافی رشد نکرده است و می‌توان شرایط را برای دندان‌های دائمی کودک فراهم کرد.

آیا براکت‎های کودکان متفاوت‌تر از بزرگسالان است؟

در اکثر موارد، براکت‎های ارتودنسی یکی هستند و هیچ تفاوتی با هم ندارند. هر براکت ارتودنسی متناسب با دهان بیمار ساخته می‎شود و بنابراین با توجه به مقدار فضای دهان و اندازه‌ی دندان‎ها سفارشی می‌باشند.

براکت‌ها چگونه دندان‎ها را مرتب می‎کنند؟

براکت‎ها با وارد کردن فشار ثابت به مدت زمان طولانی روی دندان‏‌ها، آن‏ها را حرکت می‎دهند و و به مرور زمان آن‌ها را به موقعیت اصلی خود هدایت می‎کنند. بیشتر ما فکر می‎کنیم که دندان‎های ما مستقیما به استخوان فک متصل هستند و تصور اینکه چطور دندان‏‌ها در این شرایط بتوانند حرکت کنند، برایمان سخت است.

اما در واقع زیر لثه‎ها، غشایی وجود دارد که توسط استخوان‎ها احاطه شده است و این غشا موقعیت دندان‎های شما را کنترل می‏‌کند.

در واقع این غشا، به فشار از طرف براکت دندان‌ها واکنش نشان می‎دهند و نتیجه دندان‎های صاف و مستقیم برای شما است. معمولا در سنین پایین‎تر فک و بافت زیرین آن انعطاف‌پذیرتر بوده و نسبت به براکت، واکنش بهتری نشان می‎دهند.

آیا ارتودنسی محدودیت سنی دارد؟
آیا ارتودنسی محدودیت سنی دارد؟

چگونه از براکت دندان مراقبت کنیم؟

براکت‎ها نیاز به مراقبت‎های خاصی دارند و باید در انتخاب غذاهای‌تان بیشتر دقت کنید زیرا که هر گونه سهل‌انگاری ممکن است به دندان‎های شما آسیب بزند. همینطور شما باید به طور منظم دندان‌های خود را مسواک بزنید تا از هر گونه پوسیدگی در زیر براکت‌ها جلوگیری کنید.

 • مواد غذایی سفت و سخت مثل آب‌نبات، چوب شور، هویج و سیب می‌تواند مشکلاتی را برای براکت‎های دندانی ایجاد کند و حتی آن‏ها را بشکنند. از شما باید از خوردن چنین مواد غذایی خودداری کنید یا حداقل سعی کنید که آن‎ها را به قطعات کوچکتری تقسیم کنید.
 • همینطور شما باید غذاهای جوییدنی و چسبنده را کنار بگذارید. چرا که چنین موادی می‎توانند بین براکت‏‌ها گیر کنند و به محلی برای تجمع باکتری‎ها تبدیل شوند. در نتیجه شرایط برای رشد باکتری‎ها دهان فراهم شده و ممکن است که شما با پوسیدگی و حفره در دندان‌هایتان مواجه شوید.
 • نکته‎ی دیگر این است که شما خوردن غذا و نوشیدنی‎های قنددار را محدود کنید. کیک، آب‌نبات، بستنی و نوشانه برای دندان‏‌ها مضر هستند و می‌توانند باعث پلاک دندان شوند. پلاک دندان اسیدهایی تولید می‎کنند که به مینای دندان حمله کرده و آن را از بین می‌برند. در مورد دندان‎های با براکت نیز احتمالا پلاک دندان بسیار بیشتر بوده و خطر آسیب به دندان بالاتر است.
 • همیشه باید غذا خوردن دندان‏‌های خود را مسواک بزنید. چون شما از براکت دندانی استفاده می‎کنید، باید بیشتر به بهداشت دهان و دندان‎هایتان برسید زیرا که ذرات غذایی به راحتی بین براکت و دندان گیر می‎کنند.
 • اگر به مسواک دسترسی ندارید، حتما سعی کنید دهان خود را با آب بشوئید.
 • حداقل یکبار در طول روز از نخ دندان استفاده کنید.

حال که جواب سوال‌تون ” آیا ارتودنسی محدودیت سنی دارد؟ “را پیدا کردید، راحت‌تر می‎توانید تصمیم بگیرید.

دسته‌ها
ارتودنسی

انواع براکت های ارتودنسی: فلزی، سرامیکی، لینگوال، خود باز شونده و الاینرهای شفاف

تا همین سال‎های اخیر، براکت‎های فلزی، تنها گزینه مردم برای درمان ارتودنسی دندان بودند. خوشبختانه امروزه انواع براکت های ارتودنسی وجود دارند که شما با به توجه شرایط خود می‌توانید یکی از آن‎ها را برای مرتب کردن دندان‏‌های‎تان انتخاب کنید.

براکت به وسیله‌ای گفته می‌شود که برای صاف‌ کردن و هم‌تراز کردن دندان‎ها و فک بکار می‎رود.

این براکت‎ها، پس از متصل شدن به دندان‎ها، شروع به حرکت دندان‎ها به موقعیت مناسب خود می‎کنند. معمولا هر کدام از این براکت‎ها، مزایا و معایب خاص خود را دارند و شما باید با توجه به سبک زندگی‌تان، مناسب‌ترین گزینه را برای خودتان انتخاب کنید. ما در ادامه بیشتر با انواع براکت‎ها و مزایا و معایب آن‏ها آشنا می‎شویم.

انواع براکت‏ های ارتودنسی

1)    براکت‎ فلزی

براکت‌ فلزی که با نام براکت‎ سنتی نیز شناخته می‎شود، رایج‎ترین نوع براکت ارتودنسی است که حتما شما نیز با آن آشنایی دارید. در واقع بیشتر مردم ارتودنسی را با براکت‎‌های فلزی می‌شناسند و اولین تصویری است که به هنگام شنیدن نام ارتودنسی به ذهن‌شان خطور می‎کند، همین براکت‎ها هستند.

براکت‌های فلزی از دو قسمت نگین‎های مربعی شکل و سیم‎های فلزی از جنس فولاد ضد زنگ تشکیل می‎شوند. این براکت‎ها با چسب‌های مخصوصی روی سطح جلویی دندان‏‌ها چسبیده می‎شوند و با اعمال نیروی سیم، دندان‎ها را به آرامی، به موقعیت صحیح حرکت می‎دهند.

مزایا

 • ارزان و مقرون به صرفه هستند
 • مقاومت و استحکام بالایی در برابر فشار دارند
 • قابلیت بازیافت شدن دارند
 • در انواع باندهای رنگی در دسترس هستند
 • سطح دندان را زیاد سایش نمی‎دهند

معایب

 • ظاهر فلزی آن‎ها تاثیر ناخوشایندی روی زیبایی لبخند شما دارد
 • ممکن است لثه‌‏ها را تحریک کند(البته بعد از چند هفته مشکل حل می‎شود)

شما باید در طول درمان ارتودنسی فلزی از خوردن مواد غذایی سفت خودداری کنید. همینطور توصیه می‎شود که از خوردن مواد غذایی چسبناک نیز که ممکن است به براکت‏‌ها بچسند، صرفنظر کنید.

انواع براکت های ارتودنسی
انواع براکت های ارتودنسی

2)    براکت سرامیکی

براکت‎های سرامیکی را می‎توان شکل مدرن‎تر براکت‎های فلزی دانست و به عنوان جایگزینی برای آن بکار برد. این براکت‌‏ها از آلیاژهای سرامیکی و مواد پلاستیکی ساخته می‌شوند و کاملا شبیه به شکل و اندازه‌‏ی براکت‎های فلزی هستند.

چیزی که این براکت‎ها را نسبت به شکل سنتی آن محبوب‎تر کرده، این است که همرنگ دندان‌ها می‌باشند و ظاهر آن‎ها، زیاد جلب توجه نمی‎کند.

برای کسانی که زیبایی لبخند برایشان اهمیت بالایی دارد، این نوع براکت‎ها انتخاب مناسب‌تری نسبت به براکت فلزی هستند. سیم ارتودنسی در این نوع براکت می‎تواند به رنگ سفید نیز انتخاب شود که به نامرئی شدن بیشتر آن‎ها کمک می‌‏کند.

مزایا

 • ظاهری زیباتری دارند
 • زنگ نمی‌زنند
 • در برابر فشار بسیار محکم و پایدار هستند
 • نسبت به براکت فلزی زیاد نمایان نیستند و از فاصله‏‌ی دور، زیاد جلب توجه نمی‎کنند
 • لثه‌ها را کمتر تحریک می‌کنند

معایب

 • ممکن است در طول درمان ارتودنسی بشکنند
 • نسبت به براکت‌‌های فلزی گران‎تر هستند
 • براکت‏‌های سرامیکی سریع تغییر رنگ می‎دهند و لکه‎دار می‎شوند
 • نیاز به مراقبت بیشتری دارند
 • در نامرتبی‎های شدید دندان، براکت سرامیکی توصیه نمی‎شود
 • ممکن است طول درمان بیشتری را نسبت به نوع فلزی بطلبند
انواع براکت های ارتودنسی
انواع براکت های ارتودنسی

3)    براکت لینگوال

براکت لینگوال که با نام‎ براکت پشت دندانی نیز شناخته می‌شود، یکی دیگر از انتخاب‎های شما برای ارتودنسی می‌باشد. همانطور که از نام آن مشخص است، در این نوع ارتودنسی براکت و سیم‌ها در داخل دندان قرار داده می شوند و به همین دلیل، به آن ارتودنسی مخفی گفته می‎شود.

براکت لینگوال کاملا شبیه به براکت فلزی است و تاثیر هر دو در هم‌ردیف کردن دندان‎ها به یک اندازه می‎باشد. ولی با این حال براکت لینگوال نسبت به همتای فلزی خود پرکاربرد نیست.
نکته‏‌ی قابل توجه در مورد براکت لینگوال این است که در معرض دید قرار ندارند و هنگام صحبت کردن دیده نمی‎شوند.

اما خوب نامرئی بودن این براکت‎ها هزینه‏‌ی بیشتری را به دنبال دارد و زمان درمان آن نیز بیشتر طول می‎کشد. علاوه بر این مراقبت از این نوع براکت‏‌ها نیاز به دقت بیشتری دارد و تمیز کردن آن‌ها دشوار است.

مزایا

 • قابل دیده شدن نیست و کسی متوجه درمان ارتودنسی شما نخواهد شد

معایب

 • مشکلاتی را به هنگام غذا خوردن و تکلم ایجاد می‎کند
 • باعث آزردگی زبان بیمار می‌شود
 • هزینه درمان ارتودنسی لینگوال بیشتر از انواع دیگر می باشد
 • تمیز کردن آن دشوار است
 • برای نامرتبی‎های شدید دندان مناسب نیست
 • فرآیند درمانی طولانی و سخت‎تری دارد
انواع براکت های ارتودنسی
انواع براکت های ارتودنسی

4)    براکت‎ خود باز شونده

براکت‎های خود بازشونده که دیمون نیز نامیده می‎شوند، درمان نسبتا جدیدی به شمار می‎آیند. مکانیسم این نوع ارتودنسی نسبت به بقیه، متفاوت‎تر بوده و به جای کش از ساختار قفل و بستی برای اتصال سیم به براکت‌‏ها استفاده می‎شود. در این روش درمانی نیز، براکت‏‌ها روی سطح دندان، چسبیده می‎شوند و مانند براکت‎های فلزی و سرامیکی قابل رویت هستند اما کمتر جلب توجه می‎کنند.

مزایا

 • نیاز به تعداد جلسات ارتودنسی کمتری دارد
 • طول دوره درمان با استفاده از ارتودنسی دیمون کاهش می‎یابد
 • تمیز کردن دندان‏‌ها آسان‌تر است
 • اصطکاک بین دندان‏‌ها و براکت‎ها کمتر می‎باشد
 • درد آن کمتر از دیگر براکت‌ها می‌باشد
 • احتمال پوسیدگی، لکه، تغییر رنگ و عفونت لثه پایین‌تر است
 • دندان‎های کمتری کشیده می‎شود

معایب

 • از نظر برخی دندانپزشکان عدم اتصال کامل سیم به براکت در این روش درمانی می‎تواند باعث شود که دندان‎ها به طور کامل مرتب نشوند
 • از نظر ظاهری براکت‌ها قابل رؤیت می باشند.
 • گرانتر هستند و این نوع ارتودنسی هزینه‎ی بیشتری خواهد داشت
انواع براکت های ارتودنسی
انواع براکت های ارتودنسی

5)    الاینرهای شفاف

یکی دیگر از روش‌های محبوب برای صاف‎ کردن دندان‏ها ارتودنسی نامرئی می‌باشد. در این روش از هیچ فلز و سیمی برای درمان استفاده نمی‎شود و به جای آن‌ها، الاینرهای پلاستیکی شفاف، نرم و بادوامی بکار برده می‌شود. این الاینرها به آرامی دندان‎ها را به موقعیت اصلی خود حرکت می‎دهند و دندان‏ها را مرتب می‎کنند. معمولا ارتودنسی نامرئی 20 هفته طول می‎کشد ولی به هر حال طول درمان بیشتر به وضعیت دندان‎های فرد بستگی دارد.
ممطئنا مهم‎ترین چیزی که ارتودنسی نامرئی را نسبت به چهار نوع بالایی محبوب‎تر کرده، این است که کمتر کسی می‎تواند متوجه خواهد شد که شما در حال درمان دندان‌های نامرتب خود هستید. مخصوصا برای کسانی که از براکت‎های فلزی خوششان نمی‎آید این روش درمانی می‌تواند بسیار قابل توجه باشد.

مزایا

 • هیچ لبه‏‌ی تیزی ندارند و بسیار راحت‌تر می‌باشد
 • الاینرهای پلاستیکی بسیار نرم هستند و دهان شما را اذیت نمی‎کنند
 • کاملا شفاف بوده و از لحاظ بصری جذاب‎تر می‌باشند
 • به هنگام غذا خوردن، مسواک زدن یا کشیدن نخ دندان می‌توانید الاینرهای شفاف را از دهان خود خارج کنید
 • خطر ابتلا به بیماری‎های دهان و لثه با این براکت‎ها کمتر است
 • هیچ سموم مضری ندارند و می‌توانند روش امنی برای ارتودنسی دندان‎های شما باشند

معایب

 • گران هستند و هیچ بیمه‎ای، هزینه‏‌ی دندانپزشکی را پوشش نمی‎دهد.
 • شما باید حداقل 22 ساعت در شبانه روز از الاینرهای خود استفاده کنید
 • باید به طور مرتب الاینرها را تمیز کنید، وگرنه لک‎ شده و تغییر رنگ می‌دهند
انواع براکت های ارتودنسی
انواع براکت های ارتودنسی

هر کدام از این براکت‎ها مزایا و معایب خاص خود را دارند و شما باید با توجه به عادات رفتاری و سبک زندگی خودتان مناسب‎ترین گزینه را انتخاب کنید. سعی کنید حتما با دندانپزشک‌تان صحبت کنید تا بتوانید انتخاب درستی داشته باشید.

دسته‌ها
ارتودنسی

عکس های قبل و بعد ارتودنسی: چه كسانی به درمان ارتودنسی نياز دارند؟

مطمئنا شکلِ فک و دندان، تاثیر بسزایی در زیبایی چهره و افزایش اعتماد به نفس دارد. اگر نگاهی به عکس های قبل و بعد ارتودنسی در افراد مختلف بیندازید، متوجه این واقعیت خواهید شد. دندان‎های مرتب می‎توانند شما را زیباتر و جذاب‎تر نشان دهند. از بحث زیبایی دندان‎های مرتب که بگذریم، تاثیر آن‎ها بر سلامت بدن را نمی‎توانیم نادیده بگیریم.

دندان‎های صاف می‎توانند از مشکلاتی همچون بیماری لثه، پوسیدگی دندان، بوی بد دهان، فرسایش مینای دندان، دیابت، بیماری قلبی، حمله قلبی و ذات الریه جلوگیری کنند.

طبق خبری که وب‌سایت سلامت نیوز از زبان رئیس انجمن ارتودنتیست‌های ایران منتشر کرده است، 30 الی 40 درصد ایرانی‎ها دچار بی‌نظمی دندان هستند. خبر خوب این است که ایران در مقایسه با کشورهای منطقه از لحاظ پیشرفت تکنولوژی در رتبه‎ی دوم قرار دارد و ارتودنسی در ایران، حتی در مقایسه با كشورهای شرق اروپا، از سابقه بیشتری برخوردار است.

ارتودنسی شاخه‌ای از دندانپزشکی است که می‌تواند عملکرد و ظاهر دندان‎های نامرتب شما را بهبود بخشیده و دندان‎های صافی را برایتان به ارمغان آورد. موارد استفاده از ارتودنسی عبارتند از:

 • بستن شکاف بین دندان‌ها
 • در یک ردیف قرار دادن دندان‎ها
 • صاف کردن دندان‎های کج
 • بهبود گفتار و توانایی جوییدن
 • بهبود سلامت لثه و دندان
 • رویش نابجای دندان نیش

درمان ارتودنسی می‌تواند ظاهر دندان‎ها را بهبود ببخشد و جوییدن و صحبت کردن را برای فرد راحت‎تر کند. همینطور این درمان می‎تواند از دندان‎ها در برابر آسیب‌های بیشتر مثل پوسیدگی محافظت کند. برای رسیدن به این هدف دندانپزشکان از ابزارهای خاصی مثل براکت و هدگیر استفاده می‌کنند.

چه کسانی نیاز به ارتودنسی دارند؟

در علم دندانپزشکی اصطلاح رایجی به نام اوکلوژن وجود دارد که به هم‎ترازی و نحوه‏‌ی صحیح قرار گرفتن دندان‏‌ها روی هم اشاره دارد. زمانی که فک و دندان‏‌ها به درستی روی هم قرار نگیرند، گفته می‏‌شود که مال اکلوژن ایجاد شده است. در واقع مال اکلوژن یک تغییر در موقعیت قرارگیری دندان‌ها است و به عنوان یک بیماری شناخته نمی‎شود.

مال اکلوژن می‎تواند روی شکلِ صورت و ظاهر دندان‏‌ها تاثیر بگذارد و موجب کاهش اعتماد به نفس و حتی افسردگی فرد شود. معمولا افرادی که دچار یکی از مشکلات زیر باشند، نیاز به درمان ارتودنسی دارند.

جلوزدگی دندان های بالا

درمان ارتودنسی می‎تواند ظاهر فرد را بهبود بخشیده و از دندان‏‌ها در برابر آسیب محافظت کند.

کراودینگ

کراودینگ یا نامرتبی دندان‏‌ها از جمله شایع‎ترین ناهنجاری‎های دندانی است که مشکلات زیادی را برای فرد به وجود می‌آورد. در افرادی که فک باریکی دارند، ممکن است فضای کافی برای تمامی دندان‎ها وجود نداشته باشد. در چنین مواردی ارتودنتیست، یک یا چند دندان را می‎کشد تا فضا برای دیگر دندان‎ها ایجاد شود.

دندان نهفته

دندان نهفته به دندانی گفته می‎شود که در لثه شما گیر کرده و فقط قسمت جزئی از آن از لثه خارج می‎شود. گاها نیز راه آن بسته شده است و هیچ قسمتی از آن ظاهر نمی‎شود.

دندان‎های نامتقارن

اگر دندان‌های فک بالا و پایین به خوبی با هم مطابقت نداشته باشند، گفته می‌شود دندان‌ها نامتقارن هستند.

اوربایت

اوربایت یکی دیگر از مشکلات رایج دندان است که در آن فک بالا و پایین هم‎تراز نیستند و دندان‎های فک بالایی سطح دندان‎های فک پایینی را پوشش می‎دهد.

بایت معکوس

معمولا در حال طبیعی دندان‎های فک بالا کمی جلوتر از فک پایین می‌باشند. در صورتی که این حال برعکس اتفاق بیفتد، یعنی دندان‎های فک پایین، فک بالا را پوشش دهد، به آن بایت معکوس می‎گویند.

اپن بایت

اگر به هنگام قرار دادن دندان‎های فک بالا و پایین روی هم فاصله‌ای بین آن‏ها وجود داشته باشد، گفته می‌شود که شخص دچار مشکل اپن بایت می‌باشد.

فاصله بین دندانی

فاصله‎ی بین دندان‎ها یکی از مشکلات رایجی است که می‎تواند زیبایی شما را تحت تاثیر خود قرار دهد.

عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی

ارتودنسی می‌تواند مشکلات بالا را حل کند و دندان‎های مرتب و زیبایی را برای شما به ارمغان آورد. همینطور ارتودنسی می‎تواند به حل مشکلاتی همچون گریندینگ و جابه‌جایی فک نیز کمک کند.

بهترین زمان ارتودنسی چه سنی است؟

به توصیه انجمن دندانپزشکی آمریکا بهتر است که همه کودکان بالای 7 سال توسط دندانپزشک معاینه شوند تا نیاز یا عدم نیاز به درمان ارتودنسی در آن‎ها تشخیص داده شود. با اینکه امروزه بیشتر درمان ارتودنسی در کودکان در سن 12-14 سالگی انجام می‎شود، اما تشخیص زودهنگام آن می‌تواند از مشکلات رشد فک و دندان‎ها جلوگیری کند و فضای کافی را برای دندان‏‌های دائمی باز کند.

در واقع اقدامات پیشگیرانه که در این سن انجام می‎شود، به شما این اطمینان را می‎دهد که کودک شما در آینده دندان‎های مرتبی خواهد داشت. البته همه‎ی کودکان نیاز به ارتودنسی پیشگیرانه ندارند اما بهتر است که دندانپزشک و متخصص ارتودنسی باید و نباید آن را تایید کند.

به طور کلی در سنین پایین‌تر که ساختار دندان‎های کودک در حال رشد است، درمان ارتودنسی ساده‎تر اسبوده ت و به زمان کمتری برای درمان نیاز دارد.

به همین دلیل بهترین زمان ارتودنسی قبل از بلوغ(حدود 12-13 سالگی) است یعنی زمانی که آخرین دندان‎های دائمی در حال رویش می‌باشند.

برای افرادی در سنین بالاتر نیز درمان ارتودنسی امکان‎پذیر است، به شرطی که لثه‎های سالمی داشته باشند.

عکس های قبل و بعد ارتودنسی

همانطور که در بالا نیز اشاره کردیم روی هم قرارگرفتن برخی از دندان‌ها یا فاصله بین دندانی می‎تواند تاثیر منفی روی ظاهر شما داشته باشد. دندان‎های مرتب می‌توانند چهره شما را زیباتر کرده و لبخندتان را دلنشین‎تر کنند. با اینکه بیشتر مردم ارتودنسی را بخاطر جنبه‏‌ی زیبایی دندان‏‌ها انجام می‎دهند اما بهتر است بدانید که این درمان روی سلامت دندان‏‌ها نیز تاثیر دارد.

شما می‌توانید به جای براکت‌های فلزی از الاینرهای پلاستیکی استفاده کنید. این الاینرها شفاف بوده و کمتر کسی می‎تواند متوجه شود که شما در حال مرتب کردن دندان‏‌های خود هستید. ما در ادامه عکس‎هایی از قبل و بعد ارتودنسی را در افراد مختلف در سنین متفاوت، با شما به اشتراک می‎گذاریم تا شما را با اهمیت ارتودنسی آشنا کنیم.

عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
عکس های قبل و بعد ارتودنسی
دسته‌ها
ارتودنسی مقالات تخصصی

ارتودنسی کودکان: مزایای پیشگیری و درمان زودهنگام ارتودنسی

بسیاری از والدین معتقدند که دندان‎های شیری به مدت کوتاهی در دهان می‌مانند و محافظت از آن‏ها اهمیت زیادی ندارد. شاید همین ذهنیت نادرست است که بیشتر والدین را از بهداشت دهان و دندان‏ کودکان‌شان غافل کرده و  باعث شده خانواده‎ها هیچ اهمیتی به دندان‎های کودکان ندهند. اما واقعیت این است که دندان‎های شیری نقش مهمی در رشد و تغذیه کودک داشته و به صحبت کردن کودکان کمک می‌کند. علاوه بر این دندان‎های شیری رابطه‏‌ی مستقیمی با دندان‏‌های دائمی دارند و هر گونه نامرتبی دندان‎های شیری دامنگیر دندان‏‌های دائمی خواهد شد. همین موضوع باعث شده است که بیشتر دندانپزشکان ارتودنسی پیشگیرانه را برای کودکان توصیه کنند. ارتودنسی کودکان در سنین پایین می‌تواند از مشکلات دندان و هزینه‎های بیشتر در آینده جلوگیری نماید.

انجمن دندانپزشکی آمریکا توصیه می‎کند که تمامی کودکان بالای 7 سال باید توسط متخصص ارتودنسی معاینه شوند.

متخصص ارتودنسی بهتر می‎تواند وضعیت دندان‎های شیری و دائمی کودک را بسنجد و تعیین کند که آیا درمان اولیه و زودهنگام ارتودنسی برای کودک نیاز است یا نه! لطفا منتظر نمانید که تمامی دندا‏ن‎های شیری کودک ‌تان بیفتد تا بعدا درمان ارتودنسی را شروع کنید. درمان زودهنگام ارتودنسی کودکان مزایای زیادی دارد که می‌تواند به شما و کودک‎تان کمک زیادی بکند. ما در ادامه‌ی مطلب به آن‎ها اشاره  می‌کنیم.

درمان ارتودنسی پیشگیرانه چیست؟

درمان ارتودنسی کودکان که با نام ارتودنسی پیشگیری نیز شناخته می‎شود، معمولا در سنین 8 یا 9 سالگی شروع می‎شود. هر چند که تا به امروز درمان ارتودنسی کودکان بیشتر در سن 12-14 سالگی یعنی زمانی که تمامی دندان‌های دائمی درآمده بودند، انجام می‎شد.

ارتودنسی در کودکان بیشتر برای جلوگیری و اصلاح موقعیت دندان‎های نیش و مشکلات رشد فک و دندان‌ها انجام می‎پذیرد. همینطور این ارتودنسی زودهنگام فضای کافی را برای دندان‏‌های دائمی باز می‎کند تا آن‏ها به درستی در موقعیت خود قرار بگیرند.

در واقع دندانپزشک همه‎ی اقدامات پیشگیرانه را برای اطمینان از درست درآمدن دندان‌های دائمی فرزند شما انجام می‌دهد تا فرزند شما در آینده دندان‌های مرتبی داشته باشد. فاکتورهای زیادی در بی‌نظمی دندان‎های کودکان دخیل هستند که مهم‏ترین آن‏ها عوامل ژنتیکی، از دست دندان زودهنگام دندان‌های شیری و عادات غلط همچون مکیدن انگشت شست می‌باشد.

ارتودنسی کودکان
ارتودنسی کودکان

دندانپزشک بسته به نوع مشکل کودک‌تان می‎تواند پیشگیری خاصی را برای کودک‎تان پیشنهاد کند. اگر فرزند شما دندان‎های خود را زودتر از موعد مقرر از دست داده باشد، احتمالا دندانپزشک فضا نگهدار را پیشنهاد می‎کند. این وسیله می‌تواند فضای کافی برای دندان‎های دائمی را در دهان کودک ایجاد کند و از مشکلات نامرتبی دندان در آینده جلوگیری نماید.

مزایای ارتودنسی کودکان

 • زودتر، بهتر است

در بعضی بیماران اگر نیاز به ارتودنسی زودتر شناسایی شود، درمان ساده‌تر بوده و زودتر به نتیجه می‎رسد. معمولا در سن 7 سالگی دندان‏‌های دائمی شروع به رشد می‎کنند و فک کودک بزرگتر می‎شود. در چنین سنی دندانپزشک راحت‎تر می‎تواند مشکلات دندان مثل شلوغی بیش از حد و جلو آمدن دندان‎ها را تشخیص دهد و در صورت لزوم ارتودنسی پیشگیری را به شما پیشنهاد ‎کند. درمان زودهنگام می‎تواند از مشکلات جدی‌تر در آینده جلوگیری نماید و هزینه‏‌های اضافی را کاهش دهد.

 • هزینه‎های کمتر در آینده

ارتودنسی پیشگیری با شناسایی مشکلات دندان در کودکانی که دندان‎های آن‎ها هنوز به اندازه‎ی کافی رشد نکرده است، می‌تواند از درمان‌های پرهزینه در آینده جلوگیری نماید.

 • کاهش ضرورت کشیدن دندان

معمولا در ارتودنسی بزرگسالان فضا برای دندان‎ها کم بوده و دندانپزشکان مجبور می‎شوند تا با کشیدن دندان‎ها، فضای کافی را برای هدایت دندان‎ها به موقعیت اصلی خود فراهم کنند. این در حالی است که ارتودنسی پیشگیری با ایجاد فضا میان دندان‌های در‌هم فشرده یا دندان‌های در حال رشد، ضرورت کشیدن دندان‌ها را در آینده کاهش می‌دهد و احتمال کشیدن دندان دائمی برای ارتودنسی را از بین می‌برد. علاوه بر این شما می‎توانید از جراحی‎های فک در آینده نیز جلوگیری نمایید.

 • کوتاه کردن زمان استفاده از بریس

با اینکه ارتودنسی پیشگیرانه نمی‎تواند نیاز به استفاده از سیم‎کشی یا دیگر درمان‎های ارتودنسی را کاملا از بین ببرد اما زمان استفاده از آن را کاهش می‎دهد.

 • از بین بردن هر گونه مشکلات مربوط به بهداشت دهان و دندان

کودک شما با مراجعه به دندانپزشک می‌تواند هر گونه پوسیدگی و ناراحتی‌های لثه را از خودش دور کند و هر گونه، لب‌پر شدن دندان، ساییدگی و اختلالات درمانی را رفع نماید. به طور کلی کودک شما باید قبل از دو سالگی اولین مراجعه دندانپزشکی خود را داشته باشد تا در آینده دندان‌های سالمی داشته باشد.

آیا همه‎ی کودکان نیاز به ارتودنسی پیشگیرانه دارند؟

ارتودنسی کودکان
ارتودنسی کودکان

نه! همه‎ی کودکان نیاز به ارتودنسی پیشگیرانه ندارند اما بهتر است که دندانپزشک و متخصص ارتودنسی باید و نباید آن را تایید کند.

راه‎های زیادی برای تعیین اینکه آیا کودک شما نیاز به درمان ارتودنسی دارد یا نه، وجود دارد. اگر شما هر یک از این مشخصات یا عادات رفتاری را در کودکان‎تان مشاهده کردید، بهتر است که کودک‌تان را برای معاینه نزد دندانپزشک ببرید.

 • از دست دادن زود یا دیر دندان‎های شیری(افتادن دندان‎های شیری معمولا از پنج سالگی شروع می‎شود و قبل از آن می‌تواند نگران‎کننده باشد. همینطور کودک شما باید همه‎ی دندان‏‌های دائمی خود را تا قبل از 13 سالگی داشته باشد)
 • دندان‎های کودک به درستی یا به طور کامل روی هم قرار نمی‎گیرند
 • بوی بد دهان کودک
 • دندان‏‌های جلویی بسیار شلوغ هستند(معمولا در هفت یا هشت سالگی می‎توانید این مورد را تشخیص داد)
 • جلو بودن دندان‏‌ها
 • مشکلاتی در جوییدن
 • مشکلاتی در صحبت کردن
 • تغییر حالت فک کودک به هنگام باز و بسته کردن دهان
 • اگر کودک بیشتر از 5 سال سن دارد و هنوز انگشت شست خود را می‎مکد.

اگر شما مشکلات و ناهنجاری‎های فرزندتان را در همان مراحل اولیه درمان نکنید، باید منتظر آسیب‎های جدی‌تر در آینده باشید. مطمئن باشید که درمان این ناهنجاری‌ها در مراحل اولیه نسبت به ارتودنسی در آینده کم‌هزینه‌تر بوده و مشکلات پیچیده دندانپزشکی را در آینده نیز نخواهد داشت. حتما کودک‎تان را در هفت سالگی به دندانپزشک ببرید و منتظر نمانید که تمامی دندان‎های دائمی کودک درآیند.

دسته‌ها
ارتودنسی مقالات تخصصی

آیا می‌توانیم دندان‏‌های‌مان را بدون ارتودنسی مرتب کنیم؟

بله! درمان نامرتبی دندان بدون ارتودنسی نیز امکان‎پذیر است. دندان‎های نامرتب و بدفرم می‎توانند زیبایی شما را تحت تاثیر قرار دهند و اعتماد به نفس‌تان را کاهش دهند. علاوه بر این دندان‏‌های نامرتب می‎توانند بهداشت دهان و سلامت عمومی شما را به خطر بیندازند و عملکرد و سلامت فک‌تان را تحت تاثیر قرار دهند. دندان‏‌های کج و کوله می‌توانند باعث فشار روی مفصل فک شده و سردرد‎های مزمن، تنش‎های روی صورت و فک یا مشکلاتی را به هنگام خوردن یا صحبت‎ کردن برای شما به همراه آورند.
همینطور به سختی می‎توان دندان‎های کج و نامرتب را تمیز کرد و در نتیجه خطر ابتلا به بیماری لثه، پوسیدگی دندان و حفره و حتی از دست دادن دندان‏‌ها در آن زیاد است.

معمولا در چنین مواقعی دندان‌پزشکان درمان ارتودنسی را به بیماران توصیه می‌کنند اما بهتر است بدانید که آن تنها گزینه‏ برای درمان نامرتبی دندان‏‌ها نیست و شما می‎توانید انتخاب‏‌های دیگری نیز داشته باشید.

ارتودنسی فلزی با همه‎ی مزایایی که دارد، برخی مشکلات نیز با خود به همراه می‌آورد که همین، برخی از افراد را از درمان منصرف می‎کند. وجود سیم‎هایی روی دندان می‌تواند ظاهر ناخوشایندی به دندان‏‌هایتان دهد و لبخند شما را تحت تاثیر قرار دهد. همینطور با اینکه مدت زمان درمان ارتودنسی بیشتر به نوع ناهنجاری دندان‎ها بستگی دارد اما عموما به مدت 18 ماه یا حتی بیشتر شما مجبور هستید تا از سیم‌‏های فلزی روی دندان‌های خود استفاده کنید.

درمان نامرتبی دندان بدون ارتودنسی
درمان نامرتبی دندان بدون ارتودنسی

خوشبختانه امروزه با روش‏‌های جایگزین ارتودنسی می‎توان به قاطعیت گفت که هیچ‎وقت برای مرتب‎ کردن‎ دندان‏‌ها دیر نیست و بیماران می‌توانند در هر سنی راه‌حل مناسبی را برای بهبود لبخند‎شان پیدا کنند. ما در ادامه بهترین روش‌های درمانی زیبایی دندان‎ها را به شما پیشنهاد می‎کنیم که می‎توانند جایگزین ارتودنسی فلزی شوند.

درمان نامرتبی دندان بدون ارتودنسی

باندینگ دندان

باندینگ دندان یک روش سریع و آسان برای بهبود ظاهر دندان‎ها و مرتب‎ کردن آن‎ها است. از این روش درمانی بیشتر برای ترمیم جزئی دندان مثل پوشش دندان‏‌های شکسته، ترک‎خورده، لپ‎پریده، لکه‎دار، افزایش طول تاج و پر کردن فواصل دندانی استفاده می‎شود.

باندینگ دندان تقریبا شبیه بتونه کاری و درزگیری است و در آن از ماده‎‌ای به نام رزین کامپوزیت برای بهبود هر گونه ناهنجاری دندان استفاده می‎شود. در واقع روش کار در این درمان زیبایی دندان به این شکل است که یک ماده‎ی مصنوعی به نام رزین کامپوزیت به ساختار دندان طبیعی متصل می‎شود و هر گونه نقص دندان را پنهان می‎کند.

این روش درمانی ساده و ارزان بوده و سریع انجام می‎شود. گاها فقط با یک جلسه مراجعه به دندانپزشک پروسه‎ی درمانی آن کامل می‎شود. اما خوب ماده‌‏ی استفاده شده در باندینگ نسبت به برخی مواد غذایی و سیگار حساس بوده و زود تغییر رنگ می‎دهد. همینطور طول عمر آن کوتاه بوده و اکثرا بعد از 5 سال نیاز به ترمیم دوباره دارد.

درمان نامرتبی دندان بدون ارتودنسی
درمان نامرتبی دندان بدون ارتودنسی

پرسلین ونیر

ونیر دندان یکی از آشناترین درمان‏‌ها برای بهبود وضعیت دندان‏‌ها بدون سیم‏‌های فلزی است که احتمالا شما نیز نام آن را شنیده‎اید. ونیر دندان روکش نازکی است که روی سطح دندان قرار می‎گیرد و شکل جذاب‎تری به دندان‎های‎تان می‎دهد.

ونیر چیزی شبیه به ناخن مصنوعی است و می‎تواند برای ترمیم دندان‏‌های بدشکل و کج، دندان‎های ترک‎خورده یا شکسته، لکه‎دار و پر کردن فواصل پین دندان‏‌ها استفاده شود.

پرسلین ونیر همانطور که از نامش مشخص است از ماده‎ای به نام پرسلین ساخته می‎شود که بسیار قوی بوده و عمر طولانی‌تری نیز دارد. در این روش درمانی دندانپزشک کمی از سطح مینای دندان را از جلو و دو طرف دندان تراش می‎دهد تا فضا برای قرارگیری ونیر ایجاد شود و دندان‎های شما طبیعی بنظر برسند. البته این پروسه ممکن است مدتی طول بکشد و نیاز به چندین مراجعه به دندانپزشک دارد.
همانطور که اشاره کردیم پرسلین ونیر طول عمر بالایی دارد و با مراقبت مناسب 10 الی 25 سال می‌تواند دوام داشته باشد. همینطور آن در مقابل رنگدانه‌های قهوه، چای، سیگار مقاوم بوده و همیشه رنگ اولیه‎ی خود را حفظ می‎کند. شاید تنها عیب این روش درمانی این است که در آن مینای دندان تراش می‏‌خورد و شکل طبیعی دندان تغییر می‎یابد.

درمان نامرتبی دندان بدون ارتودنسی
درمان نامرتبی دندان بدون ارتودنسی

ارتودنسی نامرئی

بیشتر ماها با شنیدن نام ارتودنسی یاد سیم‎های فلزی با نگین‏‌هایی روی آن می‌افتیم. اما نوع مدرن‎تری از ارتودنسی نیز وجود دارد که با نام ارتودنسی نامرئی شناخته می‌شود.

در این روش ارتودنسی از هیچ سیم و فلزی برای صاف‎ کردن دندان‎ها استفاده نمی‎شود و جای آن‎ها را پلاستیک‏‌های شفاف و بادوامی گرفته است.

این پلاستیک‌های شفاف به تدریج دندان‎ها را به موقعیت مناسب خود هدایت کرده و معمولا بعد از 20 هفته دندان‏‌ها کاملا مرتب می‎شوند. این روش درمانی مطمئن و همیشگی است و نسبت به دو نوع قبل مشکلات بعدی آنچنانی نخواهد داشت. البته این روش درمانی گران است و اکثرا هیچ بیمه‎ای آن را پوشش نمی‏‌دهد.

همینطور شما باید همیشه از الاینرهای پلاستیکی استفاده کنید که همین کمی کار را مشکل می‌کند. یعنی حتی در مواقع خواب نیز مجبور هستید که آن‏ها را روی دندان‏‌های خود نگه دارید و فقط قبل از هر وعده‎ی غذایی مجاز هستید که آن‎ها را از دهان‎تان خارج کنید. با همه‎ی مزایایی که این نوع ارتودنسی دارد، اگر شما آن را به 20 ساعت در شبانه‎روز استفاده نکنید، هیچ نتیجه‏‌ای نخواهید گرفت.

درمان نامرتبی دندان بدون ارتودنسی
درمان نامرتبی دندان بدون ارتودنسی

راه‎هایی برای پیشگیری از ارتودنسی دندان

ممکن است شما به عنوان کودک، نوجوان یا بزرگسال دندان‌های مرتب و سالمی داشته باشید اما این همیشگی نیست و دندان‌‏های شما در آینده می‎تواند کج، بدشکل و بدفرم شود. پیشگیری همیشه بهتر از درمان است. سعی کنید عادت‏‌های زیر را ترک کنید تا لبخند زیبای‎تان را برای همیشه حفظ کنید.

1) روی شکل نخوابید

هنگامی که شما روی شکم می‌خوابید، ناخودآگاه سر خود را به سمت یک طرف روی بالش قرار می‎دهید که این می‌تواند باعث فشار به دندان‏‌های‌تان شود. تکرار این عمل می‎تواند به دندان‏‌هایتان آسیب بزند و منجر به کج شدن دندان‎ها و تغییر شکل آن‎ها شود.

اگر شما عادت دارید که در حالی که روی شکم خوابیده‎اید، سرتان را روی بازوی‌تان قرار می‎دهید، بهتر است آن را ترک کنید. این عادت  می‎تواند فشار را روی دندان‏های شما افزایش دهد و حرکت‏ آن‎ها را تسریع کند. سعی کنید

2) از دست دادن دندان‌های‎تان را نادیده نگیرید

از دست دادن دندان یکی از رای‌ج‏ترین اتفاقاتی است که بیشتر ماها تجربه‏‌ی آن را داریم. اما به این معنی نیست که شما می‎توانید آن را نادید بگیرید. اگر شما تنها یکی از دندان‌های خود را از دست داده‌اید، پس باید منتظر کج شدن دندان‏‌های‎ مجاور آن باشید. شکاف بین دو دندان افتاده می‌تواند منجر به کج شدن‌ دندان‌های کناری و تغییر شکل آن‎ها شود.

از طرف دیگر تمیز کردن دندان‏‎های مجاور بسیار سخت است و این می‌تواند شروعی برای پوسیدگی و حفره‏‌ی دندان باشد. خوشبختانه گزینه‏‌های مختلفی برای جایگزینی‎ دندان‌های افتاده وجود دارد و شما می‎توانید از آن‏ها برای درمان استفاده کنید. ایمپلنت و بریج دندان دو روش درمانی رایج بدین منظور است که شما باید با توجه مزایا و معایب هر کدوم مناسب‎ترین گزینه را برای خودتان انتخاب کنید.

3) جوییدن سر مداد و خودکار را ترک کنید

یکی از عادات مخرب دندان همین جوییدن سر مداد و خودکار یا هر شی سختی می‌باشد. این عمل به دندان‎ها فشار وارد کرده و باعث حرکت دندان‏‌ها می‌شود. سعی کنید این عادت را ترک کنید تا از جابه‌جایی دندان‏‌های‎تان جلوگیری نمایید.

4) نگذارید که کودکان انگشت شست خود را بمکند

این یکی از عادت‎های رایج در بین کودکان است که بین 2 تا 4 سالگی زیاد دیده می‌شود. اما خوب این عمل می‎تواند به دندان‏‌های جلویی کودک آسیب بزند و به همین خاطر شما باید کودک را از انجام آن بازدارید. معمولا زمانی که کودک تمایل به مکیدن انگشت شست خود دارد، احتمالا گرسنه، خسته یا نگران است که شما باید آن را تشخیص دهید و حواس کودک را پرت کنید.

5) بهداشت دهان و دندان را جدی بگیرید

یکی از دلایل اصلی کجی دندان‏‌ها مخصوصا در کودکان بهداشت ضعیف دهان و دندان است. سعی کنید مسواک زدن و کشیدن نخ دندان را به یکی از عادات روزمره‏‌ی خود تبدیل کنید و همیشه به موقع به دندانپزشک مراجعه کنید تا از مشکلات جدی‎تر در آینده جلوگیری نمایید.

سعی کنید این عادات مخرب دندان‏ها را ترک کنید تا از کجی دندان‏هایتان جلوگیری نمایید. هر سه روش درمانی که دربالا اشاره کردیم درمان نامرتبی دندان بدون ارتودنسی بسیار رایج بوده و شما می‎توانید مناسب‎ترین گزینه را برای خودتان انتخاب کنید. سعی کنید قبل از هر اقدامی به دندانپزشک مراجعه کرده و در مورد تصمیم‏‌تان با ایشان صحبت کنید.

دسته‌ها
ارتودنسی

ارتودنسی نامرئی چیست و آیا ما می‎توانیم آن را جایگزین ارتودنسی سنتی بکنیم؟

این روزها ارتودنسی به یکی از محبوب‎ترین روش‌های درمان دندان‏های نامرتب و بدفرم تبدیل شده است و کمتر کسی پیدا می‏‌شود که نام آن را نشنیده باشد و با آن آشنایی نداشته باشد. البته بیشتر افراد ارتودنسی را با سیم‎های فلزی و براکت‏های روی آن می‎شناسند اما بهتر است بدانید که ارتودنسی انواع متفاوتی دارد و بسته به نوع مشکل بیمار سعی می‎شود از مناسب‌ترین گزینه برای درمان استفاده شود. ارتودنسی نامرئی یکی از روش‌‏های مدرن و جدیدی است که می‎تواند جایگزین مناسبی برای براکت‌های فلزی سنتی باشد.

ارتودنسی سنتی و نامرئی هر کدام مزایا و معایب منحصربفرد خود را دارند که باید به دقت مورد توجه قرار بگیرند. اگر شما نیز به فکر ارتودنسی دندان‎هایتان هستید و در مورد نوع مناسب آن مردد می‌باشید، حتما این مطلب را تا انتها دنبال کنید تا راحت‌تر بتوانید نوع ارتودنسی خود را انتخاب کنید.

ارتودنسی نامرئی چیست؟

ارتودنسی نامرئی یا اینویزیلاین (Invisalign) یکی از روش‎های مدرن برای صاف کردن دندان‏ها بدون هیچ فلز یا سیمی می‌باشد. در این تکنولوژی به جای فلز از الاینرهای پلاستیکی شفاف، نرم و بادوامی استفاده می‎شود. معمولا الاینرها متناسب با قالب دهان بیمار ساخته می‏‌شود و روی دندان‏های فرد قرار می‎گیرد. این الاینرها از مواد بسیار شفافی ساخته می‎شوند و اکثر مردم متوجه حضور آن‏ها روی دندانها نمی‏شوند. معمولا هر الاینر به مدت ۲ هفته استفاده می‌شود و فرد باید هر دو هفته یکبار الاینرهای خود را تغییر دهد. الاینرها به آرامی دندان‏ها را به موقعیت مناسب خود هدایت می‌کنند تا در نهایت دندان‎ها کاملاً مرتب شوند و در جای مناسب خود قرار بگیرند. معمولا ارتودنسی نامرئی برای اکثر بیماران در عرض 20 هفته جواب می‎دهد و درمان فرد کامل می‎شود. اما با این حال این اعداد ممکن است برای هر بیمار متفاوت باشد.

ارتودنسی نامرئی
ارتودنسی نامرئی

شاید بهترین بخش ارتودنسی نامرئی این است که کمتر کسی متوجه خواهد شد که شما در حال درمان دندانهای نامرتب خود هستید. این موضوع مخصوصا برای کسانی که از سیم های ارتودنسی خوششان نمی آید، می‎تواند بسیار قابل توجه باشد.

 • · تنها نکته‌ای که شما باید به آن توجه کنید این است که ارتودنسی نامرئی برای همه مناسب نیست.

با اینکه در بیشتر موارد، این نوع ارتودنسی به خوبی ارتودنسی سنتی می‌باشد و کاملا موثر واقع می‎شود اما با این حال در نامرتبی و کجی شدید دندان‎ها یا برای فاصله‎‌های بین دندانی زیاد، هنوز هم بیشتر دندانپزشکان براکت‏های فلزی را ترجیح می‌دهند و آن‎ را توصیه می‌کنند.

مزایای ارتودنسی نامرئی

ارتودنسی نامرئی مزایای متعددی دارد که بسیاری از مردم آن را به سیم‎کشی دندان‌ها ترجیح می‎دهند. ما در اینجا به برخی از این مزایا اشاره می‎کنیم:

راحت‌ است

ارتودنسی نامرئی نسبت به ارتودنسی سنتی بسیار راحت‌تر می‌باشد. معمولا براکت و سیم‏‌ها در طول درمان زخم‎هایی را در محل سایش بین براکت‏های فلزی و لب‏ها یا داخل گونه‏‌ها به وجود می‎آورند و گاها می‎توانند باعث دردهای وحشتناکی نیز شوند. اما از آنجا که در ارتودنسی نامرئی هیچ سیم یا براکتی وجود ندارد، شما دیگر نباید نگران چنین دردهایی در دهان خود باشید. الاینرهای مورد استفاده در این نوع ارتودنسی بسیار نرم هستند و دهان شما را اذیت نمی‎کنند. این الاینرها شبیه به محافظ دهان هستند و هیچ لبه‏‌ی تیزی ندارند.

جذاب‌تر است

ارتودنسی نامرئی همانطور که از نامش مشخص است، کاملا شفاف بوده و هیچ خبری از سیم و فلز در آن نیست. همین یکی از مهم‎ترین دلایلی است که بیشتر افراد را به سمت ارتودنسی نامرئی می‎کشاند. به عبارت دیگر آن‏ها از لحاظ بصری جذاب‎تر می‌باشند و اکثر مردم اصلا متوجه حضور پوشش اضافی بر روی دندان‎های شما نمی‏‌شوند. به این ترتیب شما راحت‎تر و با اعتماد به نفس بیشتری می‏‌توانید لبخند بزنید و دیگر نگران چیزی نباشید.

می‎توانید آنها را از دهان‎تان خارج کنید

شما می‎توانید به هنگام غذا خوردن، مسواک زدن یا کشیدن نخ دندان این الاینرهای شفاف را از دهان خود خارج کنید و این چیزی است که در ارتودنسی با براکت‏‌های فلزی غیر ممکن است. این مزیت ارتودنسی نامرئی به شما این امکان را می‏‌دهد که راحت‎تر غذای خود را بخورید و با دقت بیشتری به بهداشت دهان و دندان‏‌های‌تان رسیدگی کنید و همین مورد می‎تواند خطر ابتلا به بیماری‎های دهان و لثه تا حدود زیادی کاهش دهد. بر خلاف ارتودنسی سنتی، با این روش دیگر شما نگران ذرات غذایی که لای دندان‏های‎تان گیر می‎کنند، نخواهید بود.

تعمیر و نگهداری الاینرها آسان‎تر است

الاینرهای شفاف با گذشت زمان لکه‌دار و کثیف می‌شوند اما شما به راحتی می‎توانید با مسواک و صابون نرمی آن‌ها را تمیز کنید. معمولا جنس این الاینرها به گونه‎ای است که با حداقل تلاش هر گونه لکه و کثیفی از سطح آن‎ها پاک می‏‌شوند و در نتیجه نگهداری آن‎ها بسیار ساده‎تر می‌باشد. فقط شما باید این کار را هر روز انجام دهید تا الاینر شما همانند روز اول تمیز و شفاف بماند.

امن‎تر هستند

تحقیقات نشان داده است که براکت‎های فلزی در طولانی مدت می‎توانند باعث انتشار سموم در داخل دهان شما شوند(هر چند این تحقیقات هنوز ثابت نشده است). از طرف دیگر الاینرها بدون هیچ سموم مضری هستند و می‌توانند روش امنی برای ارتودنسی دندان‎های شما باشند.

ارتودنسی نامرئی
ارتودنسی نامرئی

معایب ارتودنسی نامرئی

متاسفانه با همه‏‌ی مواردی که در بالا ذکر شد، ارتودنسی نامرئی نیز معایب خاص خود را دارد که بهتر است از آن‎ها مطلع باشید. ما در اینجا به برخی از این معایب اشاره می‎کنیم:

گران هستند

یکی از بزرگترین معایب ارتودنسی نامرئی، گران بودن آن است و هیچ بیمه‎ای این هزینه‏‌ی دندانپزشکی را پوشش نمی‎دهد.

شما باید طبق دستورالعمل دندانپزشک‌تان پیش روید

اگر شما دستورالعمل‎های دندانپزشکان را مو به مو اجرا نکنید، به احتمال بالا نتیجه دلخواه را نخواهید دید. شما باید حداقل 22 ساعت در شبانه روز از الاینرهای خود استفاده کنید یعنی حتی در موقع خواب نیز شما نمی‎توانید آن‎ها را از دهان‌تان خارج کنید. شما فقط در زمان خوردن آشامیدن، مسواک زدن و کشیدن نخ دندان مجاز هستید که الانترهای خود را از دهان‌تان خارج کنید. به این ترتیب شما باید در مهمانی‎ها و دورهمی‎های خود نیز از آن‎ها استفاده کنید. اگر شخص قانونمندی نیستید، احتمالا این نوع ارتودنسی زیاد به دردتان نخواهد خورد.

قبل از هر وعده غذایی باید ‏الاینرها را از دهان‎تان خارج کنید

همانطور که در بالا نیز اشاره کردیم شما باید قبل از هر وعده‎ غذایی یا نوشیدن هر چیزی به غیر از آب، الاینرها را از دهان‎تان خارج کنید. این می‎تواند برای برخی از افراد آزاردهنده باشد. اما با این حال برخی از افراد نیز از آن به عنوان مزیت یاد می‌کنند زیرا باعث می‎شود در طول روز تمایل افراد به میان وعده‏‌ها کاهش ‏پیدا کند و در نتیجه از اضافه وزن جلوگیری شود.

باید به طور مکرر الاینرها را تمیز کنید

در مورد ارتودنسی نامرئی شما باید توجه ویژه‎ای به بهداشت دهان و دندان‏هایتان و همینطور الاینرها داشته باشید. پس از مصرف هر گونه ماده‎ غذایی شما باید به طور کامل دندان‏هایتان را مسواک بزنید و نخ دندان بکشید. همینطور اگر الاینرهای شما هر روز تمیز نشوند، به مرور زمان لکه‎دار شده و می‎توانند دندانهای زیرین را نیز دچار لکه نمایند. البته مراقبت از الاینرها به هیچ عنوان سخت نیست و فقط شما باید آن را به عادتی روزانه‎ تبدیل کنید.

ارتودنسی نامرئی
ارتودنسی نامرئی

واقعیت این است که هیچ چیزی در دنیای ما کامل نیست! هر کدام از روش‏های ارتودنسی مزایا و معایب خاص خودشان را دارند و شما باید با توجه به عادات رفتاری و سبک زندگی خودتان مناسب‎ترین گزینه را انتخاب کنید. ارتودنسی نامرئی روش عالی برای صاف کردن دندان‎ها می‎باشد که در عین حال می‎تواند زیبایی دندان‎ های شما را نیز تضمین کند و به شما این اجازه را بدهد که بدون هیچ زحمتی به زندگی خودتان روزمره‌تان ادامه دهید.