پرونده سلامت بیماران

به اشتراک گذاری و دسترسی آسان به سوابق پزشکی شما در کلیه شعب لبخندون

دیگر نگران گرفتن سوابق خدمات دندانپزشکی خود نباشید، پزشکان ما در کلیه شعب لبخندون سوابق مراجعات شما و کاری که روی دندان شما انجام شده را به راحتی در پرونده جامع شما در اختیار شما قرار می‌دهند. شما می توانید از طریق سایت، موبایل اپلیکیشن لبخندون سوابق درمان دندان هایتان را مشاهده کنید.

مشاهده سوابق از طریق سایت