تیم مدیریت

حسام نوری
حسام نوری

موسس و مدیرعامل

رضا باقری
دکتر رضا باقری

مشاور توسعه کسب و کار

عرفان معمار
عرفان معمار

مدیر بازاریابی و توسعه شبکه

فائزه شیبانی
فائزه شیبانی

مدیر مالی و اداری

تیم فنی

ابوالفضل دادبین
دکتر ابوالفضل دادبین

دندانپزشک جراح - متخصص ارتودنسی

حسن نوری
دکتر حسن نوری

دندانپزشک جراح - مدیر ارزیابی و نظارت بر شبکه

صداقتی
دکتر صداقتی

دندانپزشک جراح - مدیر توسعه کلینیک ها