ردیف تاریخ رویداد
1 آذر 1393 راه اندازی اولین یونیت کلینیک لبخند مهرگان
2 بهمن 1395 توسعه نهایی کلینیک لبخند مهرگان
3 اردیبهشت 1396 شکل گیری ایده برند لبخندون و راه اندازی اولیه
4 فروردین 1397 راه اندازی سیستم مدیریت کلینیک لبخندون
5 خرداد 1397 عضویت کلینیک الماس در شهرک غرب
6 شهریور 1397 عضویت کلینیک نبوت رسالت
7 مهر 1397 عضویت کلینیک دکتر نوری بابلسر
8 آبان 1397 راه اندازی وب سایت جدید
events